Finanční příspěvek nadace, který může v maximální výši dosáhnout částky 25 miliónů korun, pomůže k rehabilitaci největšího parku v Litoměřicích. Jeho vznik sahá do poloviny 19. století, současná podoba parku vyrostla postupně na základech, které kdysi tvořila dvě hřiště.

Oddychová zóna

„K úspěchu města v grantové výzvě přispěl především kvalitně zpracovaný projektový záměr, dosavadní práce s veřejností a v neposlední řadě i park samotný. Jeho obnova je potřebná a podle odborné poroty nabízí možnost ukázkového řešení veřejného prostoru,“ shrnula ředitelka nadace Gabriela Navrátilová důvody přidělení grantu právě Litoměřicím.

Vedení zdejší radnice má z toho pochopitelně radost. „Realizován bude další projekt, který významným způsobem zlepší stav zeleně ve městě. Jiráskovy sady jsou jednou z nejvyhledávanějších oddychových zón ve městě,“ připomněl starosta města Ladislav Chlupáč (ODS).

Možnosti rozvoje Jiráskových sadů odstartuje architektonická soutěž Cena nadace Proměny 2011, která bude vyhlášena pravděpodobně v březnu. Organizace soutěže stejně jako odměny oceněným návrhům jsou součástí rozsáhlé nadační podpory. Ještě před vyhlášením soutěže se v Litoměřicích uskuteční anketa, jejímž hlavním cílem bude zmapovat názory a přání místních.

„Pokusíme se zjistit, jak lidé Jiráskovy sady vnímají, v čem vidí jejich silné i slabé stránky, čeho si v parku nejvíce cení či jaké jsou jejich představy o vylepšení současného stavu,“ uvedla Navrátilová s tím, že zapojení veřejnosti do spolurozhodování o rozsahu a podobě proměny parku považuje za zásadní a důležité pro úspěšnost celého projektu.

Dotazníkové šetření proběhne ve dnech 24. ledna až 4. února. Dotazníky mohou lidé vyplnit na městském úřadě (informační centrum, podatelna, sídlo Czech Point) nebo v neziskových organizacích (Sever, Klubíčko, Bethel, Diakonie).

Architektonická soutěž

„Výsledky ankety pro nás budou podkladem pro zpracování soutěžních podmínek potřebných k vyhlášení architektonické soutěže,“ uvedla pracovnice odboru životního prostředí litoměřické radnice Lenka Brožová. Se všemi soutěžními návrhy proměny Jiráskových sadů se veřejnost seznámí na výstavě, která se v Litoměřicích uskuteční po skončení architektonické soutěže.

Ve druhém pololetí roku 2011 je v plánu veřejná prezentace vybraného návrhu, podle nějž se projekt bude realizovat.

V roce 2012 bude projekt pokračovat zpracováním projektové dokumentace, výběrem dodavatele stavby, stanovením přesné výše nákladů na rekonstrukci parku a zahájením samotné stavební a vegetační úpravy Jiráskových sadů. Jejich dokončení se přepokládá nejdříve na konci roku 2013.

Projekt budou po celou dobu doprovázet akce se zapojením veřejnosti, plánována je spolupráce s místními školami a neziskovými organizacemi, které park nejčastěji využívají.

Jiráskovy sady mají rozlohu 6,3 ha a leží v samém centru Litoměřic na křižovatce hlavních tras městem. Park je snadno dostupný, v jeho blízkosti sídlí několik škol, institucí a neziskových organizací. Záměrem města je lépe přizpůsobit prostor a vybavení parku požadavkům jeho současných návštěvníků a posílit zejména jeho tři hlavní funkce: oddychovou, vzdělávací a sportovní.