Závěry průzkumu ukazují, že lidé jsou velmi často rozhodnutí, že si vezmou buď úvěr ze stavebního spoření, nebo hypotéku. Jejich rozhodnutí však vychází pouze z jejich emocí. Nezakládá se na objektivním porovnání a číselných podkladech. Pravdou je, že nelze obecně určit, jaký způsob financování je výhodnější. Lidé by měli být otevřeni oběma variantám.

Průzkum také odhalil, že nadpoloviční většina lidí chce využít při financování bydlení všechny své volné prostředky. Strach z vysokého zadlužení je přirozený, ale domácnost bez rezerv s hypotékou ( i když menší) se vystavuje značným rizikům, že v případě problémů nebude moci splácet. „Minimální výše rezerv by měla být šestiměsíční příjem,“ vypočítává finanční konzultant Jan Lener ze společnosti Broker Consulting a dodává: „Nechcete se dostat do problému? Nechte si rezervy.“

Stoprocentní hypotéka i předčasné splacení úvěru

Obdobný dopad na rodinný rozpočet má také zcela bezstarostná touha lidí půjčit si tzv. 100% hypotéku (banka půjčí více než 90 % hodnoty nemovitosti). Banky v posledních letech tento typ úvěrů výrazně omezily. 100% hypotéka znamená pro žadatele několik problémů najednou. Je výrazně dražší než úvěr s vyšší akontací. Žadatelé ji nakonec nemusí vůbec získat (nižší odhadní cena, vyšší nároky na bonitu). A domácnost většinou nemá žádné rezervy pro nenadálé výdaje.

Úvěr je nutné splatit co nejdříve. To je poslední mýtus, který je rozšířen mezi obyvateli České republiky. Není z hlediska zdravého finančního plánování nebezpečný, ale splacení nepřináší vždy výhodu. Volné prostředky totiž umí generovat výnos, který může převýšit úroky zaplacené na úvěru. „Lidé logicky nechtějí platit úroky z úvěru. Tím, že použijí volné prostředky na umoření dluhu, se však zároveň zbavují možnosti úroky (výnosy) získat. V některých případech paradoxně o peníze vlastně přicházejí,“ uzavírá Lener.

Na vaše dotazy odpovídá hypoteční specialistka Květa Šťastná ze společnosti Broker Consulting.

Chci se dotázat, zda je možné získat úvěr na koupi mobilheimu a pozemku. Poté, co mi zemřel manžel, jsem se vzhledem k nárokům ostatních dědiců odstěhovala z manželova domu ke známým a potřebuji řešit bydlení. Jakou mám šanci na úvěr, pokud jsem sama, zaměstnaná. Je mi 45 let. O jak velký úvěr mohu žádat?

 

Je pochopitelné, že ve vaší situaci se jeví koupě pozemku a mobilheimu jako nejjednodušší a hlavně nejrychlejší řešení, kdy ze přijatelnou cenu získáte nové bydlení.

Na koupi pozemku, pokud bude územním plánem určen k zastavění objektem bydlení, můžete čerpat výhodný úvěr ze stavebního spoření, případně hypoteční úvěr nebo také kombinovat oba typy úvěrů.

Výše úvěru, o který můžete žádat, závisí mimo jiné na vašich příjmech, které ve svém dotazu neuvádíte. Způsob financování se odvíjí od ceny pozemku a také od vašich vlastních finančních prostředků, které byste do koupě mohla vložit sama.

Bohužel – přestože se mobilheimy vyrábějí i zateplené s možností celoročního užívání, jejich koupi nelze financovat úvěrem ze stavebního spoření nebo hypotečním úvěrem, protože se nejedná o stavbu pevně spojenou s pozemkem.


Jediná možnost – pokud nemáte vlastní finanční prostředky – je neúčelový úvěr. Zde je ale kratší doba splatnosti a z toho plynoucí velmi vysoké splátky. Pro zaměstnance s průměrným příjmem by tento způsob financování nebyl reálný.

Navíc cena mobilheimu upraveného k celoročnímu užívání se podle velikosti pohybuje v řádu od několika set tisíc korun až k miliónové částce a neúčelový úvěr v tak vysoké výši, pokud jste nyní sama, banky většinou ani neposkytnou.

 

Doporučené řešení záleží na vašich příjmových možnostech a výši vlastních finančních prostředků. Pokud jsou vaše vlastní finanční prostředky dostatečné, zvládnete koupi pozemku určeného k bydlení úvěrem a koupi mobilheimu z vlastních prostředků můžete částečně doplnit o neúčelový úvěr.

Pokud však nemáte v dostatečné výši finanční rezervu na pořízení popisovaného bydlení, doporučila bych Vám koupi staršího objektu bydlení, např. bytu, menšího domku případně i rekreačního objektu vhodného k celoročnímu užívání. Zde je možné úvěrovat celou cenu pořizovaného bydlení hypotékou, u objektu bydlení i překlenovacím úvěrem ze stavebního spoření.

Manžel podniká jako OSVČ a už od jara nemůže najít banku, která by nám byla ochotná půjčit na rekonstrukci podkroví rodinného domu. Naše situace je následující: já jsem na rodičovské dovolené a pobírám rodičovský příspěvek, který však banky nepočítají jako trvalý příjem. Manželův příjem podle daňového přiznání není vysoký, neboť si výdaje uplatňuje paušálem. Splácíme třetím rokem leasing na auto (3600 Kč), který doplatíme za 9 měsíců. Žádné další půjčky nesplácíme a nemáme ani žádný záznam v úvěrovém registru. Byli jsme ochotni poskytnout i částečnou zástavu našeho domu, který podle odhadu pracovnice pojišťovny má hodnotu minimálně 3 milióny Kč.

Z vašeho dotazu vyplývá, že důvodem neposkytnutí úvěru na rekonstrukci domu je příjem, který nemůžete prokázat v dostatečné a trvalé výši. Ve vašem případě se nabízejí v podstatě pouze tři možnosti:

1) Žádost o hypotéku s posouzením příjmu manžela na základě dosaženého obratu. Pokud váš manžel podniká déle než jeden rok a dosahuje vysokých obratů (v řádu převyšujícím jeden milión Kč), pak lze příjem odvodit podle dosaženého obratu. O tento typ úvěru však lze požádat pouze u některých bank nebo stavebních spořitelen a ne každý podnikatel vykáže podle vykázaného obratu dostačující příjem.

Toto řešení je vhodné spíše pro obchodníky s vysokými obraty a vysokými náklady, které se vesměs nestanovují paušálem, takže pro vás budou pravděpodobně reálné další dvě možnosti.

2) Žádost o hypotéku nebo překlenovací úvěr ze stavebního spoření se spolužadatelem, který bude mít dostatečný příjem a věk. Funkce spolužadatele spočívá v tom, že ručí za váš závazek a podepisuje s vámi úvěrovou smlouvu. V tomto případě pak záleží na potřebné výši úvěru, zda ještě budete kromě spolužadatele potřebovat ještě další zajištění (bez dalšího zajištění, ručitel, u vyšších úvěrů nemovitost).

3) Žádost o hypotéku bez dokládání příjmu, kterou však poskytuje velmi omezený počet bank. Navíc je zde mnohem vyšší úroková sazba (cca 7,5 % p. a., což je takřka dvojnásobek sazby při doloženém příjmu nebo podání žádosti společně s bonitním spolužadatelem). Tuto hypotéku lze získat pouze se zástavním právem k nemovitosti.

Částečná zástava, o které píšete, ale není možná. Vždy je třeba zastavit celou nemovitost včetně pozemku, na kterém nemovitost stojí, případně pozemek na němž se nachází přístup k nemovitosti. Výjimku tvoří pouze samostatná vyčleněná bytová jednotka, což ale asi nebude váš případ. Nicméně, pokud dojde k uplatnění zástavního práva k nemovitosti prodejem z důvodu nesplácení poskytnutého úvěru, nárokuje banka nesplacený zůstatek úvěru včetně příslušenství (úroky a poplatky, náklady řízení). Pokud je dosažený výnos nařízeného prodeje (dražby) nemovitosti vyšší než tyto závazky vůči bance a náklady exekutora, jsou zbývající finanční prostředky z prodeje domu vyplaceny vlastníkům nemovitosti.

Ve vašem případě je vhodné obrátit se na nezávislého finančního poradce, který spolupracuje se všemi bankami na trhu, a který vám bezplatně pomůže jak s výběrem financování, tak i s přípravou podkladů potřebných pro podání žádosti.

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.