„Z našich dat vyplývá, že 78-82 % klientů financuje své bydlení hypotékou. Zbylá pětina připadá na soukromé investory, kteří kupují především menší byty v dobré dopravní dostupnosti za účelem tržního pronájmu. Tato forma investice jim i v době recese poskytuje bezrizikový a stabilní výnos cca 5 % ročně,“ uvedl generální ředitel Ekospolu Evžen Korec.

Naopak ukazatel LTV (loan-to-value), tedy podíl čerpané hypotéky k odhadní ceně nemovitosti, se v souvislosti s hospodářskou recesí snižuje. „Zatímco v období let 2007 až 2008 se ukazatel LTV pohyboval mezi 80-85 %, v roce 2009 klesl na 70 %. Třetina financí tedy dnes přichází z vlastních úspor či jiných zdrojů, např. úvěrů ze stavebního spoření, půjček od příbuzných apod.,“ vypočítává Korec.

Aktivnějšími kupci jsou vysokoškoláci

Z analýzy dále vyplývá, že ve všech bytových projektech bez výjimky byli častějšími kupujícími muži. Jejich dlouhodobý průměr dosáhl 34,24 %, zatímco žen bylo „jen“ 26,51 %. Zbylých 39,25 % připadá na páry, nejčastěji na společná jmění manželů. Zejména v době hospodářské recese pak vzrostl podíl kupujících s vysokoškolským vzděláním.

Zatímco v roce 2007 se podíl vysokoškoláků pohyboval okolo 33 %, v roce 2009 již dosahoval téměř 46 %. To může být podle Korce způsobeno faktem, že vysokoškolsky vzdělaní lidé mají dlouhodobě vyšší příjmy než středoškoláci a lidé se základním vzděláním, a také se méně bojí ztráty či změny zaměstnání.

Typický klient

Pokud bychom ze získaných dat měli vytvořit profil typického dnešního kupce, půjde pravděpodobně o ženatého, přibližně 34letého muže s vysokoškolským vzděláním. Zájem bude mít o byt 2+kk do 2,5 mil. Kč nebo 3+kk do 3,5 mil. Kč. 70 % hodnoty bytu bude financovat hypotéčním úvěrem, zbylých 30 % uhradí z vlastních či jiných zdrojů.