Staré ústecké nádraží chátrá, jeho zbourání brání dva roky občanské sdružení Nádraží nedáme. Pozice starého ústeckého nádraží mezi kolejišti ani jeho systém fungování ale nejsou slučitelné s dostavbou železničního rychlostního koridoru v tomto úseku.

„Původní řešení rekonstrukce železniční stanice Ústí nad Orlicí, které uvažovalo o odstranění dosavadní výpravní budovy, bylo řádně veřejnoprávně projednáno a opatřeno právoplatným územním rozhodnutím. Následné aktivity, zejména občanského sdružení Nádraží nedáme, a vyhlášení objektu Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou, které však dosud nenabylo právní moci, vedlo investora připravované stavby k úpravě projektu s možností zachování původního objektu,“ shrnul zakonzervovaný stav věci před pátkem 13. srpna Miroslav Konečný, náměstek generálního ředitele SŽDC.

 

Současné nádraží je z hlediska bezpečnosti snad nejhorší v Evropě.starosta Ústí nad Orlicí

 

Naznačil i další možný vývoj: „Představou investora je nalézt funkčně a v dnešní době především ekonomicky rozumné řešení a nerealizovat žádný nový objekt, který by svým určením mohl případně suplovat činnosti dopravce v současné výpravní budově.“

Zaskočeno je především vedení města Ústí nad Orlicí. Dávno přistoupilo na to, že se bude stavět jen jednoduchá odbavovací hala se základním servisem pro cestující a automatem na jízdenky.

Staré nádraží je nebezpečné

Starosta Richard Pešek (ODS) bojoval za to, aby se objekt přesunul blíže ke Kerharticím a za architektonicky přijatelný vzhled nové budovy. Před zrušením nebo odložením stavby nového nádraží varuje.

„Současné nádraží je z hlediska bezpečnosti snad nejhorší v Evropě. Nedovedu si představit, jak budou z obou stran projíždět pendolina stošedesátkou,“ poznamenal starosta Ústí nad Orlicí.

„Nikdy jsme nechtěli dosáhnout toho, aby se zastavila přestavba železničního uzlu, šlo nám o záchranu nádražní budovy,“ odmítl podíl na tom, že se nová nádražní budova v Ústí nad Orlicí ještě nezačala stavět, předseda sdružení Nádraží nedáme Martin Kadrman.