Pokračování ve splácení původní hypotéky je sice po právní a organizační stránce poměrně jednoduché, vyžaduje ale velkou důvěru a dobré vztahy mezi oběma manželi (což při rozvodu nebývá příliš časté). Přestože v bytě bude bydlet jen jeden z manželů, úvěrem zůstávají zatíženi oba a při nesplácení může chtít banka i po druhém z nich peníze. Může se také stát, že odstěhovaný partner si časem bude nárokovat byt, aniž by platil splátky hypotéky. Toto řešení se proto používá pouze výjimečně.

Prodej nemovitosti a rozdělení utržených peněz, které zbudou po splacení zůstatku jistiny úvěru, mezi oba manžele je možností využívanou především v případech, kdy chtějí exmanželé tzv. „spálit mosty“. Po tomto vyrovnání mají oba stejný základ pro pořízení dalšího bydlení. V případě společného jmění manželů musí smlouvu o prodeji podepsat oba manželé, musí jít tedy o jejich společnou dohodu.

Splacení hypotéky se může pořádně prodražit

Třetí možností je vyplacení jednoho z manželů. Exmanželé se v tomto případě dohodnou, komu byt zůstane a kdo v něm bude bydlet. Najdou nestranného odhadce, který určí cenu nemovitosti. Partner, který v nemovitosti zůstává, si sjedná nový hypoteční úvěr, kterým splatí nesplacenou jistinu původního úvěru a navíc vyplatí polovinu rozdílu odhadní ceny a nesplacené jistiny odcházejícímu partnerovi.

Další možností je žádost o změnu dlužníka původní hypotéky. V obou případech je třeba počítat s tím, že banka bude velmi důkladně prověřovat bonitu žadatele o hypotéku. Za změnu bude pravděpodobně banka požadovat administrativní poplatek v řádech tisíců korun.

Ale pozor. Splacení hypotéky v průběhu fixačního období se může prodražit až ve statisícových částkách.

Chceme se s manželem rozvést a máme koupený dům na hypotéku. Splácet jsme začali teprve v září loňského roku. Manžel se odstěhoval do koupeného domu a já se synem jsme zůstali v našem původním bytě. Hypotéku splácíme společně a potřebujeme vyřešit splácení po rozvodu. Pokud by si chtěl manžel převést hypotéku na sebe, na hypotéku se svými příjmy nedosáhne. Je možné, aby i po rozvodu spláceli exmanželé hypotéku společně?


Hypotéku můžete i nadále splácet společně. Je to pouze na vašem rozhodnutí. Jestliže počítáte s ukončením společného jmění manželů, je třeba pečlivě zvážit, zda přestanete být spoluvlastníkem vašeho rodinného domu. Pokud ano a na listu vlastnictví bude pouze váš manžel, můžete se dostat do situace, kdy budete splácet nemovitost, která vám nepatří. Při problémech se splácením hypotéky budete vázaná smlouvou k úhradám dlužných splátek, ale nebudete moci tuto předmětnou nemovitost prodat a tak uhradit jednorázově svůj dluh, protože ji bude vlastnit váš bývalý manžel.

Další možností, která ve vašem případě přichází v úvahu, je prodej domu. Ze získaných peněz byste mohli splatit hypotéku a zbytek si s manželem rozdělit. Váš manžel by si pak mohl pořídit levnější bydlení a požádat o nižší hypotéku, na kterou by již dosáhl. V případě tohoto řešení si ale pohlídejte výročí fixace. Pouze v okamžiku konce fixačního období je možné hypotéku splatit bez sankcí, které se mohou pohybovat i v řádech statisíců korun.

Koupili jsme s přítelem starší dům na půl za 650 tis., který již v manželství opravujeme. Máme na něj hypotéku na rekonstrukci, celkem tedy ve výši 1,3 mil. Nemáme žádné pojištění a rozhodujeme se, jaké si sjednat. Trh s pojištěním je natolik veliký a nepřehledný, že nevíme které si vybrat. Mohli byste mi poradit, jaký druh, či od které pojišťovny si pojištění vybrat? Nejlepší by byl produkt, který by nám zajistil úvěr a zároveň byl pojištěním na úraz, na hospitalizaci, na závažné onemocnění, na trvalé následky či invaliditu a mohli bychom se na pojištění napsat oba jako účastníci. Zároveň bychom chtěli, aby měsíční pojistné bylo maximálně 1 700 Kč.

Zabezpečení jak rodiny, tak úvěru, je velmi složitá záležitost a pro laika je skutečně náročné zorientovat se v nabídce všech pojišťoven. Pokud chcete mít vyřešena všechna rizika vaší rodiny, konzultujte určitě s odborníky nejen výběr vhodného produktu, ale také výpočet částek, na které byste s manželem měli být pojištěni. Poradit vám mohou buď zaměstnanci jednotlivý pojišťoven (je třeba jich ale obejít více a nabídky pak porovnat) nebo nezávislí finanční konzultanti, kteří produkty pojišťoven porovnají za vás.

První věcí, kterou je třeba zjistit je, zda opravdu nějakou pojistku potřebujete. Pokud by splácení úvěru v případě smrti jednoho z partnerů, eventuálně plné invalidity způsobilo pokles životní úrovně, pak je třeba úvěr pokrýt. Vhodným produktem pro tyto situace je čisté rizikové pojištění s klesající pojistnou částkou. Velkou výhodou je nízká finanční náročnost tohoto typu pojistky. Dále pak v případě, že budete pojistku vinkulovat ve prospěch banky, může vám dát slevu z úroku (přibližně 0,1 %).

Nevýhodou oproti jiným typům životního pojištění je to, že pojistné na rizikové pojištění nelze odečíst od základu daně. Pokud se ukáže, že by způsobil výpadek příjmu rodině problémy i po doplacení úvěru, pak je třeba zabezpečit i tu část peněz, která by v rozpočtu chyběla. Je ovšem důležité vědět, že existují určité typy náhradových příjmů a sociálních dávek od státu.

Pokud se rozhodnete pro konzultaci s finančním poradcem a profesionální sestavení finančního plánu, informujte se, zda navržené řešení počítá i se státními sociálními dávkami a nechte si vysvětlit, proč navrhuje příslušné produkty a výši pojistky. Do částky 1 700 Kč, kterou považujete za maximální hranici měsíčního pojistného, byste se mohli vejít. Nelze to ale s jistotou říci bez podrobného rozboru vašich financí. Výše pojistného závisí mimo jiné na vašem věku, na výši pojistných částek, na sportu, který provozujete, povolání a dalších faktorech.

Na vaše dotazy odpovídali Pavel Svoboda a Vít Pavelčák ze společnosti Broker Consulting.

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.