Důvodem jsou nepřesná měřící zařízení nejenom na výstupu z tepláren, ale především v samotných domácnostech. „Chyby jsou až čtyřicetiprocentní a mají znaménko plus. Spotřeba koncových odběratelů se vypočítává na základě celkové výroby TUV teplárny, poměrného rozpočtu spotřeby dle metrů čtverečních obytné plochy odběratelů a různých koeficientů. Výsledná spotřeba většinou vůbec neodpovídá skutečnosti,“ řekl ve čtvrtek na tiskové konferenci ředitel a majitel společnosti EESA Martin Kocourek.

Projekt, který podpořilo osmimiliónovým grantem také ministerstvo průmyslu a obchodu, nabízí i řešení této situace. Jsou jím technologie, které dokáží zajistit přesné měření a tím snížit náklady na TUV. „V rámci projektu jsme vyvinuli dynamický systém měření TUV, který ukázal na dobře viditelné a lehce kontrolovatelné možnosti úspor energie. Tento systém má potřebné atesty včetně metrologického posudku dle platné legislativy,“ upřesnil proděkan fakulty mechatroniky TUL Aleš Richter, který upozornil, že řešení projektu poukázalo na celou řadu problémů v dodávkách TUV.

Neochota pochybení napravit

Pořizovací náklady na jeden měřící systém pro běžný panelový dům jsou podle Kocourka 100 tisíc korun, ale investice je do jednoho roku splacena. „Naše poznatky ukazují, že celý systém má některé technické a provozní nedostatky, které jsou řešitelné, ale narážíme na značnou nechuť se tím zabývat,“ nastínil Richter.

Jedná se zejména o dodavatele TUV. „Teplárny mají ze zákona povolené určité množství ztrát, nicméně pokud by se začalo měřit, přišlo by se na to, že většina z nich tyto povolené ztráty překračuje. To prakticky znamená, že svým odběratelům neoprávněně navyšují faktury za spotřebu TUV,“ vysvětlil Kocourek. Ten také upozornil na fakt, že energetická náročnost na ohřev jednoho kubického metru TUV včetně cirkulace je v Česku 0,48 GJ/m3, zatímco na Slovensku pouze 0,28GJ/m3, ačkoli mají obě země stejný rozvodný systém a používají identická paliva TUV.

Kromě nepřesných měřidel a ztrát v rozvodném systému, ale náklady na teplou vodu zvyšuje i nutnost systém neustále ohřívat kvůli studené vodě, která se do něj dostává. Důvodem jsou nekvalitní pákové baterie, případně ji tam sami odběratelé napouštějí, když na svém měřidle teplé vody uměle snižují odběr.