Průzkum dále odhaluje rozdíly ve vyspělosti přístupu k otázkám ochrany životního prostředí. V České republice se například 59 % dotázaných domnívá, že deklarace ekologické zodpovědnosti by byla zajímavá jako záruka kvality pro jejich budoucí kancelářské prostory.

Výdaje za energie jsou pro respondenty v České republice druhým nejdůležitějším rozhodovacím faktorem pro výběr kanceláří hned za hlediskem, zda prostory přispívají ke spokojenosti a dobrému pracovnímu prostředí zaměstnanců.

V Maďarsku je tento faktor třetí a v Polsku až šestý nejdůležitější. Rozdílná váha přikládaná výdajům za energie při výběru nových kancelářských prostor ukazuje na rozdíly v přístupu k otázkám ochrany životního prostředí a posuzování kvality kancelářských prostor v jednotlivých zemích.

79 % dotazovaných v České republice se rovněž domnívá, že ekologicky zodpovědná budova by měla mít sníženou spotřebu energie. Pro více než polovinu je také důležité využívání obnovitelných zdrojů energie, ekologicky šetrných materiálů a dostupnost linek veřejné hromadné dopravy.