„To by znamenalo porušení lidských práv,“ soudí Milan Taraba, místopředseda občanského Sdružení nájemníků.

Nyní si nájemce může vzít do bytu dlouhodobě kohokoliv. Je povinen oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení uvede nájemce jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob.

Nesplní-li nájemce tuto oznamovací povinnost do jednoho měsíce, považuje se to za hrubé porušení jeho povinností a pronajímatel mu může kvůli tomu dát výpověď z bytu i bez přivolení soudu.

Novela dědického přechodu nájmu

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek se chystá prosadit i velké omezení přechodu nájmu bytů. Jestliže nájemce zemře a nemá manželku, nájem by mohl přejít jen na jeho děti a rodiče, kteří s ním žili v den smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. Zmíněné osoby by přitom měly nárok na nájem bytu jen po dobu dvou let.

Přechod nájmu, který je dnes časově neomezený, by se tak už nově nevztahoval například na vnuky, druhy a družky, sourozence, registrované partnery.

Podmínky při výměně bytů projdou změnami

Jiří Čunek chce dále zpřísnit i výměny bytu. Nyní s výměnou musí pronajímatel souhlasit, a pokud ji bez závažných důvodů odmítá, může se nájemník obrátit na soud, který nájemníkovi často vyjde vstříc. Nově by už nájemník neměl možnost výměnu soudní cestou prosadit.

Předseda Sdružení nájemníků Stanislav Křeček naopak podal jako poslanec ČSSD návrh, aby nájemník mohl vyměnit byt i bez souhlasu pronajímatele. „Je naprosto nezbytné umožnit lidem, aby si vyměnili nepřiměřeně velký byt za menší, a tím snížili svoje platby,“ řekl před časem Právu.