Radnici se nelíbí ani obchodní dům, do budoucna by ho ráda přinejmenším přestavěla. Objekt má ale soukromého vlastníka, stejně jako řada dalších budov, které by potřebovaly opravit, poznamenala místostarostka.

Právě to by podle ní mohlo přeměnu centra komplikovat. Podobný problém je s jedním z renesančních domů v centru. Už před lety majitel u historické stavby nechal dost necitlivě vyměnit okna, poznamenala Smutná.

Přesnou představu o novém vzhledu města, které je známé hlavně díky mezinárodnímu folklornímu festivalu, zatím radnice nemá. Předpokládá, že do hledání nové tváře budou zapojeni i místní občané.

"Půjde to po malých kouscích a bude záležet hlavně na tom, jak se nám podaří sehnat peníze," uvedla. Část prostředků by chtěl městský úřad získat formou dotace z Evropské unie. Jasné je, že letos se s většími opravami nezačne, doplnila místostarostka. Příští rok by se mohlo upravit prostranství před židovskou synagogou, která už rekonstrukcí prošla.