"Informace o životním prostředí na internetu jsou dalším článkem, který naplňuje naši vizi nabídnout občanům maximum informací z úřadu v elektronické podobě," řekl náměstek primátora Rudolf Blažek (ODS).

Díky nové službě dostanou Pražané podrobné informace o životním prostředí v místě svého bydliště nebo lokalitách, které je zajímají. Součástí stránek jsou i údaje o pražské přírodě a možnostech rekreace.

"Počítáme s každoroční aktualizací dat," uvedl ředitel odboru informatiky Václav Kraus. Zpracováno bylo 24 městských částí, na projekt internetové aplikace ENVIS 4 přispěla i Evropská unie. Magistrát počítá s možností rozšířit projektu na celé území Prahy.

"Stejně tak se bude diskutovat o rozšíření na další témata, jako o vodě či odpadech," dodal Blažek. V současné době je aplikace přístupná na adrese www.premis.cz/envis4.