Banky chtějí vědět, že vaše příjmy jsou a budou nejenom dostatečné, ale také stabilní. Proto u kontraktů na dobu určitou požadují, aby byly již alespoň jednou prodloužené. Setkáte se ovšem také s tím, že už nějakou dobu musíte fungovat ve firmě po začátku účinnosti smlouvy a zároveň musíte mít určitou dobu před vypršením kontraktu.

Situaci můžete individuálně s bankou řešit. Ideální je nechat vyjednávat svého hypotečního specialistu, který má praxi. Získání hypotéky může zachránit věrohodná záruka zaměstnavatele, že smlouvu prodlouží. Banky mají jednotnou metodiku, jak posuzovat žádosti o úvěr. Každopádně každá z nich je nakonec posouzena individuálně.

U bonitních klientů, u kterých je pravděpodobné, že mají na trhu práce vysokou cenu, umí některé banky „přimhouřit“ oči. Hypotéku schválí, i když klient nesplní zcela všechny tabulkové podmínky. Spoléhat na to však nelze. První odmítnutí však nemusí být definitivní. (více na www.bcas.cz)

Co když stavební firma, u které stavbu objednáváme, překročí rozpočet a nám se navýší náklady, potom nám požadovaná částka nebude stačit. Můžeme se proti tomu nějak zabezpečit?

V případě úvěru na rekonstrukci nebo výstavbu nemovitosti můžete požádat o hypotéku vyšší, než je doložený rozpočet prací, a vytvořit tak určitou finanční rezervu. Pokud by potom skutečně došlo k navýšení nákladů v průběhu rekonstrukce či stavby, můžete tuto rezervu použít.

Jestliže k předpokládanému navýšení rozpočtových prací nedojde, bance pouze oznámíte nedočerpání úvěru a začnete splácet pouze tu částku, kterou jste skutečně čerpali. Pro tento případ je důležitá i smlouva se stavební firmou, která by měla garantovat konkrétní dohodnutou částku, a v případě nečekané události navýšení v procentech právě do výše rámce úvěru.

Při uzavírání smluv jak s bankou, tak i stavební firmou buďte obezřetní a podepisujte jen to, co jste si skutečně přečetli. Vždy je lepší, když smlouvu čtou alespoň čtyři páry očí… prostě nezávislý finanční poradce nebo právník se hodí.

 

Můžete mi poradit, jak nejlépe pojistit rozestavěnou nemovitost?

Chcete-li si nechat pojistit rozestavěnou nemovitost, pojišťovny na to mají přímo kategorii „pojištění domu ve stavbě“. Rozsah pojistné ochrany u staveb si můžete zvolit podle individuálních požadavků.

Předmětem pojištění může být nejen rozestavěná budova, ale i vedlejší stavby, které jsou její součástí, jako jsou přístřešky na nářadí, sklad, dílna apod. Pojistit si můžete i stavební materiál, všechny věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti. Do pojištění můžete zahrnout i drobnou stavební mechanizaci, která se nachází v místě stavby. K pojištění se může udělat i doplňkové pojištění nebo připojištění za škodu z vlastnictví nebo držby nemovitosti.

Pojistka se zpravidla uzavírá jen na období trvání stavby. Výše pojistného je závislá na rozloze, konstrukci a charakteru stavby, na rozsahu krytých rizik, výši spoluúčasti a způsobu pojistného plnění při pojistné události. Nechejte si zjistit od finančního poradce, která z pojišťoven nabízí komplexnější pojištění, má výhodné sazby a zajímavé plnění a důležitým parametrem je, aby pojistná událost byla vyřizována rychle.

 

V období 2000 - 2005 jsem podnikala a vzala jsem si úvěr. Měla jsem problémy se splácením, jsem v registru. Nyní mi chybí do zaplacení cca půl roku. Rádi bychom si koupili nový byt. Dohodli jsme se, že byt bude kupovat pouze manžel, ale nevíme, zda je to možné, a zda mé dluhy a zapsání v registru nebudou činit potíže. Náš cca celkový čistý příjem je cca 50 tisíc měsíčně.

Je to možné udělat takovým způsobem, aby žádal pouze váš manžel. Je potřeba rozdělit jmění manželů. Možností je i oficiální rozvod. Ovšem to je lidsky trochu příliš chladné. Jedná se o právní záležitost, a proto doporučuji ji projednat s právníkem v součinosti s hypotečním specialistou. Kaňka v registru je bohužel skutečně zásadní překážkou pro získání úvěru. Historie zná však i případy, kdy lidé v situaci jako vy hypotéku či jiný úvěr získali.

Úvěr vám může poskytnout banka, která vás do registru napsala. Pokud ji nyní řádně splácíte, do zaplacení navíc chybí pouze půl roku, nemusela by vaše situace být tak bezvýchodná. Samozřejmě počítejte s tím, že ve výši sazby či poplatků vám banka, jako u lidí bez zápisu v registru, vstříc nevyjde.

 

Pokud máte problém z oblasti bydlení, se kterým by vám mohla naše finanční expertka pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.