Stavební spoření má dvě období. V prvním období klient ukládá pravidelně určité částky na účet stavebního spoření a stát mu k nim poskytuje (při splnění stanovených podmínek) státní podporu. V druhém období klient požádá o úvěr na bytové potřeby.

Můžete mi poradit, jak postupovat a co zkontrolovat před podpisem hypoteční smlouvy?

Úvěr můžeme rozdělit na tři fáze. Výběr vhodné instituce a produktu, schvalování úvěru a podpis úvěrových smluv a nakonec čerpání úvěru.

Výběr vhodné instituce a produktu doporučuji zkonzultovat s finančním konzultantem. Na základě vaší momentální finanční situace a výše částky, kterou potřebujete vám poradí s výběrem vhodného finančního produktu a vybere ten nejvíc vhodnou bankovní instituci.

Schválení úvěru doprovází úleva, či radost, ale nemělo by to oslabit vaši pozornost. Důkladně si přečtěte všechny stránky textu na úvěrové smlouvě. Zkontrolujte zejména všechny údaje o vás a o předmětu úvěru. Porovnejte čísla s výpisy z katastrálního úřadu. Přečtěte si vaše práva a povinnosti, nezapomeňte zkontrolovat, zda jsou ve smlouvě správně zapsané výše úrokové sazby i délka fixace. Se zvýšenou pozorností pročtěte podmínky čerpání. Jste si jistí, že je dokážete všechny naplnit?

K čerpání hypotečního úvěru je dobré vědět, že u většiny bank nemusíte začít čerpat hypoteční úvěr hned. Zejména u financování developerských projektů zkoumejte detailně, zda úvěrová smlouva je v souladu s vaší smlouvou s developerem a čerpání je sladěné se splátkovým kalendářem. Nemusíte se obávat, když ve smlouvě naleznete, že banka může požadovat sankce. Obvykle když se snažíte podmínky plnit a objektivní okolnosti vám zabrání v jejich plnění, banka má snahu se dohodnout i odpustit sankci. Pokud je ve smlouvě vše v pořádku, můžete s klidným srdcem podepsat.

Můžete vysvětlit co je RPSN ?

RPSN, nebo-li roční procentní sazba nákladů, umožňuje posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru. Platí zde přímá úměra, čím vyšší RPSN, tím více zaplatíte.

RPSN zahrnuje nejenom platby úroků, ale i poplatky a další náklady, které jsou s daným úvěrem spojeny. Mezi ně patří kromě jiného poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky) nebo poplatky, které vám daná instituce počítá třeba za to, že posoudí vaši žádost o úvěr. RPSN tedy není shodná s roční úrokovou sazbou (mírou), ale je většinou vyšší než úrok a ukazuje, kolik celkem „navíc“ musíte zaplatit, když si půjčíte např. na dovolenou nebo na vánoční dárky. Například pokud si vezmete úvěr ve výši 100 000,- Kč se splatností jeden rok za úrok 0% p.a., ale poplatek za uzavření bude 30 000,-, pak je RPSN úvěru 30% p.a.. O výši RPSN musíte být předem (tj. ještě před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru) pravdivě informováni. V případě kdy vám banka nebo nebankovní subjekt tento údaj při nabízení spotřebitelského úvěru „tají“, snažte se raději půjčit si od jiné banky či instituce poskytující úvěry.

Mohu si odpočítat z daní úroky z hypotéky?
Jedná se o situaci, kdy hypotéka byla brána na koupi bytu (ale na bytě nevázla žádná zástava - byla jiná zástava) a došlo k prodeji tohoto bytu v 06/2007. Hypotéka doplacena nebyla, nadále ji platíme a peníze z prodeje bytu byly použity na opravu zastavené nemovitosti.

Tento odpočet se řídí §15 zákona o dani z příjmů č. 586/1992, tedy je
podmíněn prokazatelnou účelovostí úvěru k vlastnímu trvalému bydlení. Tento
fakt se dokládá finančnímu úřadu vždy též úvěrovou smlouvou, která u Vás zní
na koupi bytu, který již ve vlastnictví nemáte.

Pokud byla úvěrová smlouva dodatkována, a tedy novým účelem je již
rekonstrukce bytu v zástavě, a pokud máte (popř. Vaši rodiče či děti) trvalé
bydliště v zastavené nemovitosti, můžete si pravděpodobně odečítat úroky ze
základu daně. Ovšem o odpověď na tuto otázku bych určitě písemně požádala
místně příslušný finanční úřad, jelikož jejich stanoviska se mohou lišit a
též bude záležet na Vašich konkrétních podkladech. (více na www.bcas.cz)

Pokud máte problém z oblasti bydlení, se kterým by vám mohla naše finanční expertka pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.