Vybrané území je jediným, kde mohou Karlovy Vary nabídnout pozemky pro průmyslové využití. Na rozdíl od řady měst v regionu Karlovy Vary jiným rozvojovým územím nedisponují. Příprava lokality nebude jednoduchá, uvedl Hybner.

"Nejde o celistvé území, ale soubor pozemků s řadou vlastníků. Karlovy Vary tady sice mají podíl, ale další parcely patří Pozemkovému fondu i soukromým vlastníkům.Prvním krokem tedy bude jejich získání a scelení," řekl náměstek.

S územím pro vznik rozvojové zóny počítá město už delší čas, ale dosud nemohla jeho příprava začít kvůli stavbě silničního průtahu. Ta skončila teprve letos na podzim. Lokalita by však nyní mohla být zajímavá právě vzhledem ke své poloze u strategické silnice z Chebu do Prahy. "Jiná území pro podobné účely nemáme.

Město si ponechá polovinu

Buď je nelze využít kvůli ochraně ložisek kaolinu nebo jsme o ně přišli po odtržení některých obcí od Karlových Varů," dodal Hybner. Karlovy Vary dokončily před nedávnem kompletní revizi svých pozemků. K dispozici jich mají kolem 8000 různé velikosti a jejich hodnota je odhadována asi na 11 miliard korun.

Z toho si město ponechá zhruba polovinu parcel. Patří mezi ně například veškeré komunikace, zelené plochy nebo lokality určené pro bydlení. Zbývající pozemky, označené jako zbytné, chce město v budoucnu podle zájmu prodávat.