Díky stavbě vznikne v centru pravobřežní části města šest nových parkovacích míst a jedno místo pro zdravotně tělesně postižené.

"Před parkovištěm směrem do komunikace bude vybudován chodník široký 3 metry, který oddělí od komunikace zábradlí vyjma vjezdu a výjezdu na samotné parkoviště. V žádném případě se lidé nemusejí znepokojovat tím, že by zde neprojel kočárek nebo invalidní vozík," vysvětluje primátor města Vladislav Raška.

Za výstavbu parkovacích míst, která bude dokončena v případě příznivého počasí do konce letošního roku, zaplatí město více než 600 tisíc korun. Stavba je realizována na základě souhlasu k ohlášení stavebních úprav vydaného speciálním stavebním úřadem. Dopravní inspektorát PČR vydal souhlas s připojením na komunikaci a dopravním značením tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci.