Za pokles může především letošní teplá zima, v květnu a červnu spotřeba meziročně rostla. V červnu se čistá spotřeba elektřiny zvýšila meziročně o procento na 4,45 TWh, hrubá výroba naopak klesla o 1,4 procenta na 6,3 TWh.

Ve srovnání s květnem však vyrobily tuzemské elektrárny v červnu o více než desetinu méně. Celý měsíc byl totiž odpojen od sítě druhý blok jaderné elektrárny Temelín, začátkem června rovněž začala rekonstrukce hnědouhelné elektrárny Tušimice na Chomutovsku.

Letošní teplá zima i vyšší teploty na začátku léta vedou k tomu, že se snižuje rozdíl mezi zimní a letní spotřebou. Tzv. diagram zatížení, který znázorňuje průběh spotřeby elektřiny během roku, se zplošťuje.