V Plasech se také chystá výstavba tří bytových domů s 32 startovacími byty, na něž nedávno získalo město státní dotaci. Podle starosty Miroslava Hurta je vytvoření zázemí pro nové bydlení prioritou.

Prvním zájemcům o stavbu domků obec před šesti lety poskytla pozemky kompletně vybavené inženýrskými sítěmi. V lokalitě Nad Stodolami stojí dokončeno sedm domů, další se budují nebo jejich stavba začne letos. 

Plasy chtějí další domky

"Pro rodinné domy máme nyní vytipovány další dvě až tři lokality. Co se týká bydlení, jsou právě domky charakteristickým rysem města," uvedl starosta. Připravované parcely by měly mít větší plochu, protože lidé začínají vyžadovat více pohodlí, větší intimní zónu. Do jaké míry na nich zajistí obec kompletní infrastrukturu, ještě rozhodnuto není.

Plasy mají necelé dvě tisícovky obyvatel a jsou proslulé nádhernou budovou kláštera, která byla v například v devadesátých letech dějištěm mnoha kulturních událostí. V důsledku toho zde platí několik regulativů daných místní národní kulturní památkou a jejími ochrannými zónami i tím, že patří do chráněné krajinné oblasti, uvedl starosta Hurt.