Ve vznikajících satelitních městečkách často nejsou dodržována ani základní pravidla kulturního bydlení. Město Říčany proto vyhlásilo v prosinci 2006 stavební uzávěry na všechny zatím nezastavěné pozemky, které byly územním plánem určené pro výstavbu.

 "Nechceme bránit dalšímu rozšiřování města, ale musí být daná jasná pravidla, která by měl stanovit regulační plán," objasňuje situaci starostka Adriena Mrázová. Stavební boom začal ve městě hned počátkem devadesátých let. Většina stavebních pozemků byla v rukou soukromých majitelů, proto nebyla možná žádná jiná regulace než územním plánem.

Starostka si stěžuje zejména na to, že tehdy platný stavební zákon nedával městu téměř žádné možnosti zasahovat do typu výstavby, a především technického řešení. V Říčanech tak vznikly lokality se slepými ulicemi, úzkými komunikacemi, které neumožňují průjezd ani popelářů.

Asi nejvíce se tyto skutečnosti podepsaly na lokalitě Nový Pacov. Už příjezd do této oblasti je obtížný. Nekvalitní komunikace, které původně sloužily sousední rekreační chatové kolonii, odpovídají spíš lepším polním cestám. Z toho důvodu sem také nezajíždí městská hromadná doprava.

"Chápu, že lidé, kteří na Novém Pacově žijí, chtějí využívat všech výhod města, ale na druhou stranu nelze z městské pokladny hradit to, co měli zajistit investoři. Navíc kromě zcela nové výstavby postavili mnozí z majitelů chat na těchto původně rekreačních pozemcích normální rodinné domy, přestože velikost pozemků obytnému standardu vůbec neodpovídá," říká starostka s tím, že pokud staví developer, má radnice většinou solidního partnera k jednání, v případě individuální výstavby je to problém.

Relativně levné říčanské pozemky - dají se pořídit už od osmi set korun za metr čtvereční - ale mnoho lidí láká k divoké výstavbě. V Říčanech ale najdeme i příklady kvalitní spolupráce s developerskými firmami, které tady realizují svoje projekty. Výstavbu s radnicí pravidelně konzultuje např. RIM International.

"Chodí za námi i s věcmi, které jim zákon neukládá, ale pro solidního developera by měl být dobrý vztah s obcí samozřejmostí," pochvaluje si starostka. Firma dokonce dala příspěvek na infrastrukturu, když se zjistilo, že je třeba posílit čerpadla pitné vody pro jednu z lokalit.