"Spolupráce se nám velmi vyplácí, protože detektiv má větší možnosti než naši pracovníci. Zejména co se týká opakovaných šetření, a to i ve večerních hodinách a o víkendech. Také pokud jde o výměny mimo Prahu," uvedl radní Jiří Janeček (ODS). 

Za déle než rok a půl spolupráce s detektivem bytový odbor posuzoval 155 výměn bytů a 94 přechodů nájmů. Se 37 žádostmi magistrát nesouhlasil. Ze tří bytů nájemníci odešli bez náhrady, v deseti případech se město s nájemci soudí. Ostatní transakce bytový odbor dále posuzuje.

Bytový odbor objednává detektiva, pokud se úředníkům jeví některá žádost podezřelá. Jednou z podezřelých transakcí jsou výměny magistrátních bytů za byty v domech se soukromým majitelem a některé případy přechodu nájmu ve společné domácnosti, řekl radní.

Detektiv se vyplácí

Magistrát díky spolupráci s detektivem podle něho nepřichází o byty, které pak může přidělit potřebnějším lidem, než jsou noví nájemci při fiktivních výměnách a přechodech nájmů. Tito lidé často nesplňují podmínky pro získání obecních bytů zákonným způsobem a jsou ochotni zaplatit za transakci až statisícové odstupné, sdělil magistrát.

"Tímto způsobem se snažíme počet případů co nejvíce snížit, a to i kvůli potřebě využít bytový fond například pro sociálně slabší občany, kteří se dostanou do svízelné situace v souvislosti s deregulací nájemného," dodal Janeček.

Magistrát vlastní asi 10 500 bytů. Regulované nájemné platí zhruba polovina domácností. V dalších bytech je stanoveno takzvané věcně usměrněné nájemné, které je nyní o něco vyšší.