První riziko požáru se týká topeniště krbu nebo kamen, které je například v obývacím pokoji. Za určitých podmínek mohou z topeniště vypadnout žhavé kusy nespáleného paliva a ty samozřejmě nesmí zapálit dům.

Kolem topeniště musí být dostatečný prostor bez hořlavých materiálů (pozor například na sušení mokrého oblečení u topidel), podlaha pod a kolem kamen musí být z nehořlavých materiálů.

Koberec kolem krbu je sice hezký, ale když na něj vypadnou žhavé uhlíky, může chytit.

Koberec kolem krbu je sice hezký, ale když na něj vypadnou žhavé uhlíky, může chytit.

FOTO: Nemopas

Vzdálenosti jsou 80 cm před a 40 cm do stran od dvířek topidla. Největším rizikem požáru je ale komín (přesněji spalinová cesta).

Komín prochází celým domem a je potřeba, aby bylo jak jeho konstrukcí, tak vzdáleností hořlavých (spalných) materiálů od tělesa komína zajištěno, že teplota hořlavých materiálů kolem komína nikdy nepřekročí 85 °C.

Průduch komína se proto vhodně izoluje a hořlavé materiály (např. prvky krovu) by se měly nacházet minimálně 5 cm od tělesa komína s tím, že tato mezera musí být provětrávaná. V případě neprovětrávané mezery (například v prostupech konstrukcemi stropů a střechy) se tato vzdálenost zvětšuje až na 25 cm.

Schéma vzdáleností prvků krovu od komína a komínových průduchů

Schéma vzdáleností prvků krovu od komína a komínových průduchů

FOTO: Nemopas

Velkým rizikem pro požár je vznícení sazí v nevymeteném komíně. Když už se saze vznítí, vytvoří teplotu až 1000 °C na plášti komína. Proto musí být konstrukce komína a jeho průchod domem proveden tak, aby při těchto teplotách v komíně po dobu 30 minut byla teplota hořlavých materiálů maximálně kolem 100 °C. Současně je nutné, aby byl komín pravidelně vymetán a sazí zbavován.

Trám prochází téměř průduchem komínu. Kdy dům vyhoří, může být jen otázkou času.

Trám prochází téměř průduchem komínu. Kdy dům vyhoří, může být jen otázkou času.

FOTO: Nemopas

Tyto požadavky na komíny je nutné splnit. Dodavatel komínového systému by měl deklarovat, v jaké vzdálenosti od komína mohou být hořlavé materiály. Současně by projektant či kominík měl dát návod, jak správně vyřešit průchod komína skrz stropy a střechu.

Je potřeba si například uvědomit, že u obytných podkroví je správná funkce střešního pláště závislá i na „dvou foliích” (parotěsná a doplňková vrstva). Jak napojit tyto vrstvy těsně ke komínu, a přitom je nevystavit vyšším teplotám, než které snesou, je docela problém. Dnes ale existují speciální systémové prvky, které by měl projektant či kominík znát a správně navrhnout.

Závěrem uvádíme analýzu hasičů. Ta říká, že nejčastější příčiny vzniku požárů od topení jsou:

 • nesprávná obsluha topidla
 • manipulace se žhavým popelem
 • umístění hořlavých látek v blízkosti topidla a spalinové cesty
 • špatné umístění či instalace topidla
 • zazděný trám v komíně

Patrik Vlk - inspektor Nemopas pro Berounsko, Kladensko, Rokycansko, revizní technik spalinových cest a kominický mistr - patrik.vlk@nemopas.cz

Inzertní sdělení
 
Potřebujete pomoc při nekvalitně provedených stavebních pracích?
Trápí vás na domě či bytě následující problémy?
 • Máte vlhko ve sklepě?
 • Máte mokré stěny v bytě či domě?
 • Máte doma plísně na stěnách nebo na oknech?
 • Máte mokré skvrny pod střechou?
 • Cítíte od stěn průvan a chlad?
 • Nemůžete v zimě vytopit místnosti?
 • Slyšíte hluk z okolních místností?
 • Slyšíte kroky z chodby?
 • Bude vás soused zastiňovat při dostavbě/nástavbě svého domu?
 • Trápí vás na vašem domě či bytě jiný technický problém?
Specialisté a inspektoři NEMOPAS Znaleckého ústavu Dekprojekt vám pomohou. Vycházejí ze své více než dvacetileté zkušenosti s poruchami a diagnostikou staveb.
Specialisté Akreditované laboratoře Atelier DEK jsou připraveni provést úředně akreditovaná měření řady parametrů budov (akustická měření, vzduchotěsnost, osvětlení apod.).
Experti na poruchy staveb identifikují příčiny poruch a navrhnou, jak problém optimálně řešit.