Jedním z potenciálně kritických prostor jsou například obytné místnosti v domcích typu Okál s novými, těsnými okny. V dnešním článku si představíme způsoby, jak se zvýšené koncentraci formaldehydu bránit.

Koncentraci formaldehydu i dalších škodlivých látek ve vzduchu lze snížit dostatečným větráním. Přes léto není s větráním problém, ale v zimě nadměrné větrání přináší zvýšené tepelné ztráty.

Ze zkušeností víme, že míru větrání lze u koncentrací formaldehydu, a většinou i radonu, spolehlivě řídit přes koncentraci jiné škodlivé látky - oxidu uhličitého.

Na koncentraci oxidu uhličitého jsou totiž k dostání domácí měřidla od tří tisíc korun, která po překročení limitní hodnoty spustí alarm a dají tak impulz k vyvětrání.

Rekuperace - větrání bez ztráty tepla

Řešením, jak zajistit potřebnou výměnu vzduchu pro zdravé bydlení a zároveň omezit tepelné ztráty, je instalace nucené ventilace se zpětným získáváním tepla z odváděného vzduchu tzv. rekuperací tepla.

Na trhu jsou k dispozici kompletní vzduchotechnická zařízení pro celý byt nebo domek, ale i lokální jednotky, které lze namontovat pouze do jedné místnosti, kde je koncentrace škodlivin největší, nebo je místnost nejčastěji užívána. Lokální větrací a rekuperační jednotky mají účinnost zpětného získávání tepla kolem 70 % a jejich cena včetně montáže vyjde do deseti tisíc korun.

Měření koncentrace formaldehydu v rodinném domě typu Okál.

Měření koncentrace formaldehydu v rodinném domě typu Okál

FOTO: Archiv Nemopas

Centrální jednotky nabízejí účinnost rekuperace až 95 %, ale jejich dodatečná instalace přináší větší zásahy do konstrukcí a dispozice nemovitosti. Cena komplexního řešení větrání s rekuperací tepla pro byt do 100 m2 vyjde zhruba na sto tisíc korun, pro rodinný domek do 350 m2 se cena pohybuje kolem tří set tisíc korun.

Desky, které formaldehyd eliminují

Koncentraci formaldehydu i dalších škodlivých látek ve vzduchu lze snížit také instalací speciálních desek. Na českém trhu je několik výrobků (někteří výrobci je označují pojmem „zdravá deska“), které umožní odbourávat formaldehyd ze vzduchu.

„Při výrobě zdravých desek pracujeme s přídavkem chemické látky, která dokáže formaldehyd rozložit chemickou reakcí na zdravotně nezávadné látky a ty se následně naváží na molekuly sádry,“ vysvětluje Radomír Kamler, ředitel výrobního závodu Rigips v Horních Počaplech.

Paleta desek, které eliminují formaldehyd.

Paleta desek, které eliminují formaldehyd.

FOTO: Rigips

Tyto „zdravé desky“ zvládnou zredukovat koncentraci formaldehydu ve vnitřním prostředí až o 70 %. Deska je podobná běžné interiérové desce a neztrácí své schopnosti ani po běžné povrchové úpravě (nátěr běžnými vodou ředitelnými barvami, papírové tapety, sádrová omítka, apod.).

„Při instalaci této desky si také nikdo nemusí lámat hlavu s nějakou speciální přípravou, jednoduše s ní může pracovat jako s klasickým sádrokartonem,“ uzavírá Radomír Kamler.

Desky s touto technologií se používají v zahraničí již cca 10 let a jejich účinnost potvrzuje udělený certifikát ISO 16000-23. Na 1 m3 objemu místnosti je vhodné mít cca 1 m2 stěn obložen zdravou deskou. Cena čtverečního metru desek se pohybuje do 100 Kč.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Nemopas.

Autor: Ing. Ctibor Hůlka, inspektor nemovitostí

Inzertní sdělení
Inspekce nemovitostí NEMOPAS pomáhá majitelům nemovitostí a hlavně kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti. Inspekce tak šetří peníze za budoucí neplánované opravy nemovitosti a snižuje rizika realitního obchodu.
U nových domů a bytů inspektor pomáhá novým majitelům s převzetím nemovitosti od realizační firmy nebo developera. Majitel má tak šanci pomocí inspekce významně snížit riziko výskytu skrytých i zjevných vad a vyhne se tak budoucím nepříjemnostem při reklamacích.
Inspekce nemovitostí NEMOPAS provádí certifikovaní inspektoři nemovitostí, kteří mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou členy Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).
 

Ilustrační foto

FOTO: Nemopas

Technický stav nemovitosti je nejvíce podceňovanou skutečností při jejím nákupu. Kupující často věnuje enormní pozornost a energii vyjednávání o ceně, a k jeho škodě naprosto opomíjí samotný technický stav nemovitosti. Ten však může mít zásadní vliv na výslednou cenu. Tato zarážející situace se dá trefně vyjádřit lidovým příslovím našich předků „kupovat zajíce v pytli“, a taky je jí možno moderněji přirovnat k nákupu mobilního telefonu nebo počítače bez znalosti jejich základních parametrů. Investici v řádech tisíců korun by bez znalosti parametrů neudělal nikdo, ale nákup nemovitosti za milióny korun bez znalosti jejího technického stavu je bohužel běžnou praxí. Jen málokdo si uvědomuje, že malý vlhký flíček v podkroví nebo drobná prasklina nad schodištěm má přitom často cenu mnoha stovek tisíc nebo i miliónů korun vydaných za následné opravy.
Důležitost této služby ilustruje i fakt, že služba je běžným doplňkem realitního trhu v zahraničí (v USA přes 90 % realitních obchodů).