Formaldehyd je plyn, který se ve velké míře uvolňuje nejčastěji z lepidel, dříve (do roku 1990) používaných při výrobě dřevotřískových desek, nábytku nebo k lepení koberců. Formaldehyd v závislosti na koncentraci způsobuje pálení očí a sliznic, pocit sucha v krku vedoucí ke kašli, bolesti hlavy, svědění kůže, zhoršuje obtíže alergiků.

Na základě novodobých výzkumů byl formaldehyd v roce 2004 klasifikován Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) jako karcinogenní látka nebezpečná pro člověka. Maximální hodnota koncentrace formaldehydu, doporučená Světovou zdravotnickou organizací (WHO), je100 µg/m3.

Rodinný dům typu „Okál“

Okál je vžité označení pro montované dřevěné rodinné domky. První Okál byl postaven na začátku 70. let minulého století, kdy tehdejší národní podnik Rudné doly Jeseník zakoupil od německé firmy OKAL - Otto Kreinbaum licence na výrobní a montážní systém.

Konstrukci domu tvoří dřevěný sloupkový systém opláštěný z vnitřní strany dřevoštěpkovými deskami a z vnější strany azbestocementovými deskami. Prostor mezi vnitřní a vnější deskou je vyplněn tepelnou izolací. A právě vnitřní lepené dřevoštěpkové desky z počátku 70. let minulého století jsou zdrojem formaldehydu.

Podhled v půdní vestavbě ze 70. let z dřevotřískových desek, ze kterých se také může uvolňovat formaldehyd.

Podhled v půdní vestavbě ze 70. let z dřevotřískových desek, ze kterých se také může uvolňovat formaldehyd.

FOTO: Encyklopedie vad nemovitostí

Snížení výměny vzduchu v Okálu

Dřevostavby typu Okál odpovídaly svými tepelnými ztrátami době výstavby. Jejich tepelně izolační vlastnosti neodpovídají ale požadavkům dnešní doby, a proto jejich majitelé často provádí zateplení domu a s ním spojenou výměnu oken.

Výměna oken za nová (tepelně izolačně správně těsná) je právě tím rizikovým faktorem, který způsobuje snížení výměny vzduchu a tím zvýšení koncentrace formaldehydu.

Konkrétní příklady měření a jejich výsledky

Rodinný dům v okrese Nymburk typu Okál je z výroby národního podniku Rudné doly Jeseník a byl postaven v roce 1974. V letech 2007 a 2008 byl domek zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu a byla vyměněna okna za dřevěná eurookna s izolačními dvojskly.

Sektorový nábytek ze 70. let. Při jeho výrobě bylo používáno lepidlo s obsahem formaldehydu.

Sektorový nábytek ze 70. let. Při jeho výrobě bylo používáno lepidlo s obsahem formaldehydu.

FOTO: Encyklopedie vad nemovitostí

Vzhledem k těmto rizikovým skutečnostem naši inspektoři nemovitostí doporučili měření koncentrace formaldehydu. Na měření koncentrací škodlivých látek spolupracujeme se Státním zdravotním ústavem v Praze. Pro stanovení limitů koncentrace formaldehydu vycházíme z vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Limitní hodnotu uvažujeme ve výši 60 μg/m3. Měření Státním zdravotním ústavem, které vyšlo na tři tisíce korun, pak ukázalo, že v dětském pokoji rodinného domku byla naměřena koncentrace formaldehydu 89,7 μg/m3, což představuje téměř 50% překročení stanoveného limitu!!!

V jiném domě stejného typu v Praze bylo při analogickém měření Státním zdravotním ústavem prokázáno, že v dětském pokoji jsou hodnoty koncentrace formaldehydu na hranici doporučené hodnoty a v obývacím pokoji byly hodnoty překročeny.

Z uvedených příkladů vyplývá, že rodinné domy typu Okál v kombinaci se zvýšením těsnosti oken a zateplení, představují prakticky 100% riziko zvýšení koncentrace formaldehydu v interiéru na či nad hraniční úroveň. V některém z dalších článků v našem seriálu si proto ukážeme, jak se nebezpečné koncentrace formaldehydu v těchto (a jiných) domech zbavit.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Nemopas.

Autor: Ing. Ctibor Hůlka, inspektor nemovitostí

Inzertní sdělení
Inspekce nemovitostí NEMOPAS pomáhá majitelům nemovitostí a hlavně kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti. Inspekce tak šetří peníze za budoucí neplánované opravy nemovitosti a snižuje rizika realitního obchodu.
U nových domů a bytů inspektor pomáhá novým majitelům s převzetím nemovitosti od realizační firmy nebo developera. Majitel má tak šanci pomocí inspekce významně snížit riziko výskytu skrytých i zjevných vad a vyhne se tak budoucím nepříjemnostem při reklamacích.
Inspekce nemovitostí NEMOPAS provádí certifikovaní inspektoři nemovitostí, kteří mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou členy Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).
 

Ilustrační foto

FOTO: Nemopas

Technický stav nemovitosti je nejvíce podceňovanou skutečností při jejím nákupu. Kupující často věnuje enormní pozornost a energii vyjednávání o ceně, a k jeho škodě naprosto opomíjí samotný technický stav nemovitosti. Ten však může mít zásadní vliv na výslednou cenu. Tato zarážející situace se dá trefně vyjádřit lidovým příslovím našich předků „kupovat zajíce v pytli“, a taky je jí možno moderněji přirovnat k nákupu mobilního telefonu nebo počítače bez znalosti jejich základních parametrů. Investici v řádech tisíců korun by bez znalosti parametrů neudělal nikdo, ale nákup nemovitosti za milióny korun bez znalosti jejího technického stavu je bohužel běžnou praxí. Jen málokdo si uvědomuje, že malý vlhký flíček v podkroví nebo drobná prasklina nad schodištěm má přitom často cenu mnoha stovek tisíc nebo i miliónů korun vydaných za následné opravy.
Důležitost této služby ilustruje i fakt, že služba je běžným doplňkem realitního trhu v zahraničí (v USA přes 90 % realitních obchodů).