Hlavní obsah
Na rekonstrukci domu, ale i chalupy musíme počítat s vyšším finančním obnosem. Foto: Bramac

Jaro je vhodná doba nejen k úvahám o rekonstrukci starého domu či chalupy, ale je hlavně ideální příležitostí k samotné opravě nedostatků. Žádná závada není tak velká, aby se nedala napravit.

Na rekonstrukci domu, ale i chalupy musíme počítat s vyšším finančním obnosem. Foto: Bramac
Co obnáší rekonstrukce starého domu

Dnes máme k dispozici množství odborných firem, které používají technologie vyvinuté speciálně pro rekonstrukce staveb. Patříme-li do kategorie konzervativních kutilů, můžeme zůstat u tradičních postupů. Někdy by bylo jednodušší stavět na zelené louce, ale vytratilo by se kutilství či chalupaření spočívající v neustálém vylepšování.

Samozřejmě že na první pohled neodhalíme všechny nedostatky a jejich příčiny. Proto si na pomoc přizveme buď odborníky, nebo se zaměříme na aktuální stav základů, vlhkosti, střechy, oken, stropů, zdí, podlah a schodiště.

Poškozené základy

K poruchám, které se vyskytují na starších domech, patří různými vlivy poškozené základy. Neodizolovaný dům trpí nadměrnou vlhkostí sklepů, místností a estetickými nedostatky na fasádě.

Rozsáhlejší poškození základů vyžaduje odborný sanační zásah. Drobnější poruchy se projeví spíše na estetickém vzhledu, ale nesnižují použitelnost konstrukce. Všechny zdi, které jsou v kontaktu se zemí, musíme před působením vlhkosti izolovat.

Podřezání zdiva nerezovými deskami se zámky.

Foto: Kressida

Existují různé způsoby i materiály (od hydroizolačních a asfaltových pásů či antikorových plechů přes chemické injektáže zdiva až po hydrofobizační elektro-fyzikální prostředí).

Izolace proti vlhkosti umístíme pod stěny, pod podlahy, na zdi, které se nacházejí pod úrovní terénu, i pod podlahy koupelen, prádelen a jiných vlhkých místností.

Vlhkost staveb

Hlavní příčinou je obvykle difuze vodních par, kapilární vzlínání a kondenzace, ale i špatná údržba domu, koroze původní hydroizolace, změna hladiny podzemní vody, poškozené potrubí a žlaby, odpady dešťové vody, krytiny, oplechování a další. Také mokré cesty a různé neodizolované vrstvy zeminy, uhlí či odpadu.

V místech, kde hrozí vlhkost, je alternativou Climastyren a kolem komínů je to foukaná izolace Climastone.

Foto: Ciur

Nasáknutá voda ve zdivu často snižuje jeho nosnost i tepelnou izolaci a vyvolává sekundární poruchy. Soli rozpustné ve vodě jsou pak živnou půdou pro různé nákazy. Ty se projevují opadáváním omítek, výkvětem solí a ložisky plísní. Nadměrná vlhkost objektu brzy poškodí i další stavební konstrukce, dřevo hnilobou, železo rezavěním, omítky a nátěry rozpadem či plísní.

Střecha a komín

Střecha chrání dům před povětrnostními vlivy, tvoří i důležitý estetický prvek stavby. Technické poruchy šikmých střech způsobuje špatný výběr střešní krytiny, její stáří či ztráta izolačních schopností proti atmosférickým srážkám.

Komín Klasik společně s tepelnou izolací a keramickou komínovou tvarovkou

Foto: Heluz

Rozsáhlejší poškození vyžaduje výměnu celé střešní krytiny. Ploché střechy jsou na povětrnostní vlivy mnohem citlivější. U komína bývá nejvíce ohrožena jeho část nad střechou a hlava komína. Z toho důvodu zkontrolujeme oplechování a štítové stěny.

Kritickým místem jsou i okapové roury, proto ze žlabů odstraníme nečistoty a uvolníme ucpané odpady.

Výměna oken

Při kontrole oken a dveří to jsou hlavně mezery a trhlinky kolem rámů, které vyplníme kvalitním exteriérovým tmelem. Malta se na těsnění nehodí, protože časem praská a vypadává. Je-li třeba, vyměníme za nový také popraskaný zasklívací tmel.

Třívrstvé bezpečnostní sklo pro památkově chráněné objekty, složené z běžného okenního skla Float, nerovného, tzv. historizujícího skla vlastní výroby a polymerové fólie.

Foto: Petr Švamberg

Vlhké rámy očistíme a obrousíme od zbytků barvy. Po vysušení je opět natřeme kvalitní barvou. Jsou-li okna příliš poškozená, bude nutná jejich výměna. V takovém případě důkladně přeměříme každý okenní otvor.

Hlavním důvodem pro zvětšení nebo přidání oken v chalupě bývá dostatečné proslunění interiéru, které má vliv nejen na hygienu místností, jako je snížení vlhkosti, omezení podmínek vzniku různých infekcí, ale na celkovou pohodu bydlení. Nová okna či dveře předpokládají především vytvoření nových překladů a otvorů.

Vnitřní prostory

V domě zkontrolujeme všechna vodovodní a kanalizační potrubí. Spoje, kterými voda vytéká, dotáhneme, případně zaizolujeme nebo vyměníme.

Stěny a příčky z habita se vyznačují vysokou mechanickou odolností, únosností a perfektní izolací hluku.

Foto: Rigips

Objekty, v nichž se dlouho nebydlelo, musíme hodně větrat, jinak hrozí nebezpečí kondenzace vlhkosti uvnitř místností. Rychlého vysušení stěn docílíme odstraněním vlhkých a nepropustných cementových omítek či keramických obkladů. Před vložením izolačních pásů při podřezávání zdiva důkladně vyčistíme vzniklou škvíru, aby v ní nezůstaly úlomky malty nebo cihel.

Dostatečnou pozornost věnujeme výkopům v těsné blízkosti základů domu, aby nedošlo k jejich porušení. Také při rozsáhlejší izolaci zdiva metodou přezdívání podepřeme konstrukce vzpěrami.

Stěny a stropy

K rekonstrukci nosných stěn přistupujeme zejména tehdy, je-li dům značně poškozen. Míru poškození a způsob opravy musí posoudit statik. Porušené stěny se projevují trhlinami, které způsobují vady podloží, základů, objemové teploty, koroze stavebního materiálu, přetížení konstrukcí, závady vodorovných nosných konstrukcí.

Letošní novinkou je unikátní sádrokartonová deska Habito, která směle předčí klasické zdivo.

Foto: Rigips

Narušené stropní konstrukce je možné podložit, zesílit, podvěsit, injektovat či vyměnit. Na dřevěných stropech se zpravidla podepíší biologičtí škůdci (hmyz, houby i plísně), což souvisí s jejich nežádoucím vlhnutím.

Nejvhodnější ochranou dřeva je rychlé vysušení či dezinfekce. Stropy s ocelovými prvky podléhají korozi, kdy voda zatéká do stropní konstrukce z porušené krytiny.

Zvukově izolační desky Wolf vyplněné křemičitým pískem dokonale tlumí zvuk v celém frekvenčním spektru.

Foto: Ciur

Snížená nosnost stropů se projevuje změnou tvaru, prohnutím, podlouhlými či příčnými trhlinami. Míru poškození stropů neurčíme pouze zběžným prohlédnutím, ale je nutné lokální odstranění omítky.

Bezpečné schodiště

Ve starších objektech se setkáváme hlavně s prasklými schodišťovými stupni a narušenými rameny. Na povrchu pak s vyšlapanými stupni, časté jsou i poruchy zábradlí.

Před samotnou opravou schodiště je třeba určit příčiny a odstranit je jako první. Ty souvisejí se stabilitou domu, která se přenáší i na schodiště, nebo se špatným provozem. Opravy schodišť raději přenecháme odborníkům.

Životnost podlah

Podlahy patří k nejvíce namáhaným konstrukcím domu. Na podlahách z méně pružných materiálů se mohou objevit trhliny, podlahy z biologických materiálů jsou citlivé na změny vlhkosti. Projevují se změnou tvaru a barvy, pohledové struktury, odlupováním a odchylováním větších kusů.

Při opravě dřevěných podlah zjistíme rozsah poškození. Pokud se na škodě podílejí dřevokazné houby, je třeba je vyměnit celé a odstraněné dřevo ihned spálit. Není-li rozsah poškození velký, špatné desky vytrháme a nahradíme novými.

Povrchové úpravy

Konečnou podobu dávají stavbám i povrchové úpravy zdiva. Stěny a fasády se podílejí na estetice, vnitřní omítky vytvářejí navíc zdravé prostředí. Pokud nebudeme dělat omítku novou, měli bychom se přiblížit původnímu složení omítky.

Litý cementový samonivelační potěr s obsahem polypropylenových vláken vytváří dokonale rovnou a pevnou plochu podlahy pod finální nášlapnou vrstvou nebo i samotné konečné řešení architektonické podlahy.

Foto: Weber

Před konečným nátěrem necháme omítku dostatečně vyschnout. Na vlhké zdi se osvědčily sanační omítky. Umožňují odpařování vody ze zvlhlých konstrukcí, vytvářejí vlhkostní rovnováhu ve zdivech a zachovávají si estetický vzhled.

Zateplením ušetříme

Tepelně izolační vlastnosti obvodových stěn a také střech starších objektů neodpovídají současným normám. Zateplení je přímo nezbytné.

Izolační deska Fasrock G je skvělým řešením pro zateplení stropů sklepů i garáží.

Foto: Rockwool

Jako izolace používáme tepelně izolační omítky fasád, tepelně izolační obklady obvodových stěn, tepelné izolace podkroví, tepelné izolace plochých střech a utěsnění výplní.

Aplikace izolace Climatizer Plus nabízí nejen nadstandardní tepelně izolační vlastnosti, ale také odolnost vůči ohni a hlodavcům.

Foto: Ciur

Na zateplení obvodových zdí pak pěnový polyuretan, extrudovaný polystyren, pěnový polystyren, čedičovou vlnu a výrobky z ní, celulózu, pěnový polyetylen, pěnové sklo, perlit, desky z dřevité vlny a cementu a další materiály. Zateplení musí vytvářet souvislý systém a obepínat celý objekt.

Může se vám hodit na službě Firmy.cz:

Víte, že…

Při rekonstrukci domu jde vždy o větší rozsah a zásahy do konstrukcí.

95 % staveb vyžaduje schválený záměr od stavebního úřadu (ohlášení stavby či stavební povolení).

Je nutná projektová dokumentace pro ohlášení stavby či stavebního povolení.

Dokumentace musí být vytvořena autorizovanou osobou ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).

Velký důraz klademe na profesionalitu zhotovitele.

Rekonstrukce domu vyžaduje větší finanční objem.

Je nutné vyhodnotit, zda je rekonstrukce rentabilní (čili zda náklady vložené do rekonstrukce nebudou příliš vysoké k danému výsledku), některé objekty jsou ve špatném stavu.

Je nutné provést průzkum objektu (stavební, radonový apod.).

Veškeré rekonstruované části a konstrukce musejí splňovat požadavky ČSN, což bývá u rekonstrukcí někdy problém a je to finančně nákladné. 

 

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků