„Kromě celkového zhodnocení stavu střešní krytiny se na střeše zaměřte na oblast úžlabí a nároží. Tato místa jsou dost náchylná z důvodu použití řezaných tašek, které bývají dost často poškozeny sesuvem sněhu a ledu. V druhé řadě je dobré prohlédnout komíny, odvětrávací otvory střechy, vikýře a střešní okna. U střešních oken je třeba zejména prohlédnout, zda je v pořádku lemování. V případě, že máte na střeše oplechování, např. lemování úžlabí, nezapomeňte u těchto prvků důkladně vyčistit vodní drážky, aby mohla voda správně odtékat,“ doporučuje Zdeněk Štofaňak, zástupce společnosti HPI-CZ.

O střechách a střešních krytinách čtěte také:
Lehké střešní krytiny se hodí pro nový dům i rekonstrukci
Pálená, betonová, plechová? Střešní krytinu volte podle typu domu
Domům sluší klasická střešní okna i vikýře
Kde lze využít solární systémy

Poškozené tašky vyměňte

Zejména střechy se skládanou krytinou je třeba důkladně prohlédnout. Veškeré poškozené tašky, které dobře nedrží, nebo jim dokonce část chybí a v plášti střechy tak vznikl dokonce otvor, je třeba nemilosrdně vyměnit.

Nejohroženější jsou okapy

Okapové systémy patří k nejrizikovějším prvkům každé střechy. Obzvláště stavení s velkým sklonem střechy čelí riziku, že jim okapy poškodil sjíždějící sníh. Okapy se mohou během zimy utrhnout, ale také ucpat nečistotami. Okapové žlaby nesmějí být prohnuté, spoje mezi jednotlivými díly musí být dokonale těsné. Sklon okapů mohou negativně pozměnit i pokřivené háky.

„Poškození okapů se liší podle materiálu. U plastových systémů se zaměříme na to, zda vlivem mrazu nepopraskaly, u zinkových okapů zkontrolujte, zda nejsou poškozeny ledem. Žlaby a svody je třeba důkladně vyčistit od spadaného listí a dalších překážek, jinak riskujete při jarních deštích ucpání a následnou vlhkost v objektu,“ vysvětluje Markéta Martinková ze společnosti Rheinzink.

Při čištění žlabů a odtokových rour obvykle stačí mechanické vymetení nebo silnější proud vody. Nezapomeňte zkontrolovat také mřížky a odtoky.

Do jarní prohlídky pak zahrňte také kontrolu hromosvodů a protisněhových zábran. Pozornost pak určitě věnujte i stavu veškerých pochozích prvků, jako jsou lávky, žebříky schůdky apod.

Zima ohrožuje také interiéry

Zatékání do objektu je dalším velkým rizikem po náročné zimě. Důkladně proto projděte celé podkroví a zjistěte, zda se do objektu nedostala přes střešní opláštění voda.

Varovnými symptomy bývají vlhké mapy v dřevěném bednění na nezateplených půdách či různé plísně. Zvláštní pozornost věnujte opět okolí komínů, oken a vikýřů.