Silvestrovské oslavy jsou divoké, mnozí jsou posilněni alkoholem, přichází únava a při manipulaci se zábavní pyrotechnikou může snadno dojít k úrazům.

Na vině je často nedostatečná vzdálenost od pyrotechniky, nedodržení správné manipulace, bohužel i používání poškozených produktů.

Oslavy nového roku jsou každý rok velmi bujaré.

Oslavy nového roku jsou každý rok velmi bujaré.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Nabídka je pestrá, zakoupit můžete petardy, rakety, fontány, římské svíce. Ceny se podle typu výrobku pro amatéry pohybují přibližně od 400 Kč do 5000 Kč (až 300 ran, doba trvání efektu je přibližně čtyři minuty).

Pravidla bezpečnosti

Zábavní pyrotechniku nakupujte v kamenných obchodech u vyškolených prodavačů, dbejte na kvalitu. Vyhněte se tržnicím, prodeji z ulice. Pyrotechnika totiž může navlhnout, což ovlivní funkčnost výrobku. Nízké ceny pyrotechniky oproti jiné nabídce vnímejte jako podezřelé a odmítněte je.

Pětidílná sada zahradního ohňostroje, maximální výška efektu dva metry, doba spalování deset vteřin. Čistá výbušná hmota 34 gramů.

Pětidílná sada zahradního ohňostroje, maximální výška efektu dva metry, doba spalování deset vteřin. Čistá výbušná hmota 34 gramů.

FOTO: Hornbach (2x)

Výrobek musí mít český návod a viditelné, jasné značení kategorie nebezpečnosti. Vždy si pečlivě přečtěte celý návod k použití. Zkontrolujte dobu spotřeby a skladujte co nejkratší dobu na suchém místě. Prohlédněte si, zda výrobek není poškozený.

Důležité je místo odpalu: nikdy pyrotechniku neodpalujte v blízkosti vozidel, hořlavých materiálů. Vyhledejte rovnou, volnou a pevnou plochu. Nikdy nic neodpalujte z ruky.

Kombinovaný startovací modul Nico Easybox lze rozšířit prostřednictvím kombinačních modulů.

Kombinovaný startovací modul Nico Easybox lze rozšířit prostřednictvím kombinačních modulů.

Výrobek zapalte ze strany nataženou rukou, v těsné blízkosti nesmějí být další lidé. Při zapalování se nenaklánějte očima nad zápalnici!

Rychle odstupte do bezpečné vzdálenosti, která je zhruba pět metrů a více. Když pyrotechnika „nepracuje“, nechoďte k ní, vyčkejte zhruba deset minut. Na závěr, po skončení akce, výrobek zalijte vodou.

Může se vám hodit na Seznamu: