Ne vždy máme tu možnost zapojit přívodní kabel elektrického spotřebiče přímo do elektrické zásuvky. Často jsou kabely příliš krátké, resp. zásuvka je příliš daleko.

Snadnou pomoc představuje prodlužovací kabel, ale ne každý je ten správný pro dané použití. A jako obvykle se preferuje nízká cena před výkonem a bezpečností.

Průřez vodičů

Každý vodič dokáže přenést jen určitý elektrický proud. Tato schopnost se mimo jiné mění průřezem. Je to podobné jako s hadicí – větší světlý průměr (obdoba průřezu) dokáže při stejném tlaku (napětí) dopravit větší množství vody (vyšší proud). A protože je průřez plošná veličina, mění se jeho velikost s druhou mocninou průměru.

V praxi to znamená, že zvětšení průměru o 50 % představuje zvětšení průřezu (průtoku, proudu) o více než 100 %.

Typický prodlužovák pro domácnost má více zásuvek opatřených dětskou pojistkou, která zabraňuje strkání předmětů do zdířek.

Typický prodlužovák pro domácnost má více zásuvek opatřených dětskou pojistkou, která zabraňuje strkání předmětů do zdířek.

FOTO: Emos (3x)

Běžné prodlužovací kabely mají průřez (jednoho) vodiče 1–1,5 mm2. Jeden milimetr čtvereční mědi dokáže bez nebezpečí přenášet proud 10 A, můžeme k němu připojit spotřebiče o příkonu 2300 W. Průřez 1,5 mm2 je určen pro proudy až 16 A, tedy příkon 3680 W. Hodnoty maximálního proudu, případně příkonu musejí být uvedeny na každé vidlici a zásuvce. Při jejich překročení hrozí přehřátí prodlužovacího přívodu a požár.

Obecně by průřez vodičů prodlužovacího přívodu měl být stejný nebo větší než průřez vodičů přívodního kabelu spotřebiče. Navíc platí, že s délkou kabelu se zvyšuje jeho odpor (snižuje se napětí a zvyšuje se proud), vodič se zahřívá a tím dále roste jeho odpor. Proto bychom u elektrických zařízení s velkým příkonem, jako jsou topidla, stroje, svářecí agregáty apod. měli použít prodlužovací kabel o průřezu vodičů dokonce 2,5 mm2.

Prodlužovací kabely mají měděná holá nebo pocínovaná lanová jádra, izolaci jednotlivých vodičů a plášť, které se liší použitým materiálem.

Prodlužovací kabely mají měděná holá nebo pocínovaná lanová jádra, izolaci jednotlivých vodičů a plášť, které se liší použitým materiálem.

Poddimenzovaný prodlužovací kabel nemusí způsobit hned požár, ale třeba jen pokles výkonu spotřebiče právě z důvodu poklesu napětí.

Zkuste si jednoduchý test – k prodlužovacímu kabelu připojte třeba nějaké elektrické nářadí a přímotop, aby součet jejich příkonů měl mezní hodnotu (např. 3680 W při průřezu 1,5 mm2). Nejdřív spusťte stroj. V okamžiku, kdy sepnete spínač přímotopu, zaznamenáte pokles otáček elektromotoru.

Izolace

Možná jste na plášti kabelů zaznamenali kód, který začíná písmenem H a pokračuje číselným kódem následovaným dalšími písmeny, nejčastěji se setkáte s označením H05VV-F. To značí, pro jaké namáhání je kabel určený a z jakého materiálu je izolace jednotlivých vodičů a z čeho je vyroben plášť kabelu.

První a poslední písmeno nás zajímat nemusí, nemění se. Číselný údaj se mění – čím je číslo vyšší, tím větší mechanické namáhání kabel snese, je odolnější. Kabel s označením 03 je nejzranitelnější, 05 snese střední namáhání a 07 je nejodolnější (má nejtlustší plášť z odolného materiálu).

Na každém kabelu je natištěno nebo vylisováno normalizované označení.

Na každém kabelu je natištěno nebo vylisováno normalizované označení: H znamená normu harmonizovanou s EU, 05 je jmenovité napětí v kV (500 V), písmena VV znamenají izolaci vodičů i plášť kabelu z PVC, F je označení pro ohebný kabel, 3G1,5 mm2 znamená počet vodičů, z nichž jeden je ochranný (G), a jejich průřez.

A právě z jakého materiálu je izolace a plášť, nám prozradí další dvojice písmen. Dvě véčka (VV) značí PVC pro izolaci i plášť, dvojité er (RR) znamená, že obě vrstvy jsou z pryže, písmena RN představují kombinaci gumy pro izolaci vodičů a chlorprenového kaučuku pro plášť kabelu. PVC je většinou poměrně tuhý a s klesající teplotou dále tvrdne, takže má při ohýbání tendenci praskat. S výjimkou mrazuvzdorného PVC (žluté tlusté kabely) je proto při nízkých teplotách bezpečnější používání kabelů s pryžovou izolací a pláštěm.

Interiér, nebo exteriér

Z výše uvedeného vyplývá, že pro venkovní použití jsou většinou určeny kabely gumové, protože jsou odolnější a jejich vlastnosti se s klesající teplotou nemění tak rychle. Proto je preferují i výrobci profesionálního elektrického nářadí.

Naopak u levnějších výrobků pro kutily najdeme přívodní kabely z PVC, které nejsou tak ohebné a zůstávají jakoby pomačkané. Kabely z PVC mají doporučenou minimální teplotu pokládky a manipulace 5 °C, při teplotách pod −15 °C není možno kabel mechanicky namáhat.

Plastový plášť má ale i své výhody – nižší hmotnost a možnost volby prakticky libovolné barevnosti. Vedle kabelů černých seženeme kabely bílé, červené, zelené, modré, oranžové nebo žluté. Pryžové kabely jsou prakticky vždy černé.

Stupeň krytí

Rozhodující pro použití prodlužovacího přívodu ve venkovním prostředí je ovšem stupeň krytí IP, který vypovídá a míře ochrany před nebezpečným dotykem a vniknutím cizích těles a vody do elektrického zařízení.

Kabely s izolací i pláštěm z PVC se používají u přívodů se stupněm krytí IP20, které není dostatečné pro provozování venku, protože znamená nulovou ochranu před vniknutím vody. Proto jsou takové prodlužováky určeny výhradně k použití v interiéru.

Kabely s pláštěm mohou mít nejrůznější barevnost, aniž by tyto barvy označovaly specifické vlastnosti jednotlivých kabelů.

Kabely s pláštěm mohou mít nejrůznější barevnost, aniž by tyto barvy označovaly specifické vlastnosti jednotlivých kabelů.

Pro venkovní účely je vhodný stupeň ochrany aspoň IP43, který zamezí vniknutí drobných těles a zajistí ochranu proti stříkající vodě. Tento stupeň ochrany mívají prodlužovací přívody s pryžovou izolací, stupeň krytí je ale v tomto případě spíš věcí jejich vidlice a zásuvky. Ty pak mohou mít stupeň krytí dokonce IP65, což znamená, že jsou prachotěsné a odolávají specifickému proudu vody.

Navíjecí bubny mají různý počet zásuvek, které mohou být kryté proti vniknutí cizorodých předmětů.

Navíjecí bubny mají různý počet zásuvek, které mohou být kryté proti vniknutí cizorodých předmětů.

FOTO: Conrad (2x)

Stupeň krytí musí být na vidlici či zásuvce uvedený, pokud chybí, znamená to nízký stupeň ochrany IP20. Jestliže takové prodlužovací přívody chceme použít v exteriéru, musíme zajistit jejich ochranu před vniknutím cizích těles a vody.

U bubnových navijáků nesmí chybět tepelná pojistka, která zabraňuje přehřátí kabelu, který je při používání navinut na bubnu.

U bubnových navijáků nesmí chybět tepelná pojistka, která zabraňuje přehřátí kabelu, který je při používání navinut na bubnu.

Typy vidlic a zásuvek

Zatímco vidlice je na prodlužovacím kabelu pouze jedna, zásuvek může být více v různém uspořádání a počtu (3–6 zásuvek).

Prodlužovací kabely o délce nad deset metrů se dodávají také navinuté na plastových bubnech s držadlem. Buď je kabel s jednoduchou pohyblivou zásuvkou na kabelu navinut volně, nebo je spojen s bubnem se zabudovanými třemi až čtyřmi zásuvkami. Prodlužovací přívod by měl být při použití rozvinutý.

Smotaný nebo navinutý kabel se při průchodu proudu zahřívá více, proto ho můžeme zatížit jen menším odběrem.

Smotaný nebo navinutý kabel se při průchodu proudu zahřívá více, proto ho můžeme zatížit jen menším odběrem.

Kabel navinutý na bubnu se více zahřívá, a tak je při použití v tomto stavu povoleno menší proudové zatížení. Bubnové prodlužováky jsou proto vybaveny tepelnou pojistkou, která při nadměrném zahřátí kabelu odpojí přívod elektrického proudu.

Kromě jednofázových prodlužovacích přívodů existují také třífázové prodlužováky s příslušnou vidlicí a zásuvkou, případně opět ve verzi s bubnovým navijákem.

Ve vlhkém či venkovním prostředí bychom měli vždy použít proudový chránič. Některé prodlužovací kabely ho mají integrovaný ve vidlici.

Ve vlhkém či venkovním prostředí bychom měli vždy použít proudový chránič. Některé prodlužovací kabely ho mají integrovaný ve vidlici.

Prodlužovací kabely pro třífázový rozvod mají speciální koncovky a běžně průřez 2,5 mm2.

Prodlužovací kabely pro třífázový rozvod mají speciální koncovky a běžně průřez 2,5 mm2.

Může se vám hodit na službě Zboží.cz: