Elektrická světla se letos podle stejného výzkumu rozsvítí na stromcích v 94 procentech českých domácností, přitom každoročně dochází ke zkratu ve stovkách případů. Příčinou bývá nejen nesprávné zacházení se světly, ale mnohdy už jejich nedbalý výběr při nákupu.

Zodpovědnějšími nakupujícími jsou v případě elektrických světelných ozdob ženy. Výrobce řetězů a zemi jejich původu si při nákupu ověřují dvakrát častěji než muži. Z hlediska věku jsou pak nejméně zodpovědnými nákupčími mladí lidé ve věku do 26 let. Ti se podle výrobce rozhodují pětkrát méně než generace jejich rodičů.

Solární osvětlovací řetěz využívá žárovky LED. Mají tvar plováku a různé barvy. Cena 499 Kč

Solární osvětlovací řetěz využívá žárovky LED. Mají tvar plováku a různé barvy.

FOTO: IKEA

Smutné jsou rovněž výsledky části průzkumu zaměřené na způsob zacházení se světelnými ozdobami. „Průzkum potvrdil naše obavy, že si Češi manipulací s elektrickým zařízením příliš nelámou hlavu. U vánočního osvětlení se čtvrtina Čechů vůbec nezajímá o bezpečnostní pokyny, polovina pak návod pročte jen v rychlosti. Když k tomu přidáme skutečnost, že celá desetina populace neřeší vzdálenost žárovek od okolního nábytku a neuvědomuje si přitom nebezpečí vznikající z důvodu porušení izolace nebo přehřátí, musí náš ústav opravdu bít na poplach,“ upozorňuje Jarmil Mikulík z Elektrotechnického zkušebního ústavu.

Odborníky nepotěšilo ani zjištění, že ve třetině českých domácností jsou světelné řetězy starší čtyř a více let, senioři pak v pětině případů používají světla na vánoční stromek, která pamatují dokonce více než 15 let. EZÚ proto v této souvislosti varuje, že poruchovost elektrických zařízení je přímo úměrná jejich stáří. S tím pak samozřejmě souvisí i jejich bezpečnost.

Průzkum o bezpečnosti vánočního osvětlení pro Elektrotechnický zkušební ústav provedla letos v prosinci společnost Ipsos na reprezentativním vzorku české populace čítající více než osm set domácností.