V přírodě nalezneme spoustu vhodného materiálu na výstavbu kamenné zídky, včetně plochých kamenů, velkých valounů. Tzv. zídku na sucho, která nemá betonové základy a ani kameny nejsou loženy do betonu, zvládneme postavit sami.

Netroufáme-li si na to, práci nám usnadní prefabrikované materiály z hobby marketů a stavebnin, např. betonové tvarovky s návody výstavby.

Zídku můžeme svěřit i do rukou zahradního architekta, který navrhne její optimální umístění, tvar, vybere materiál rezonující s okolním prostředím včetně rostlin, které zídku oživí na delší část roku.

Betonové tvarovky

Jsou charakteristické hrubším pórovitým povrchem, většinou v barvě pískovce. Mohou mít oválný, čtvercový, lichoběžníkový tvar, lze je stavět do oblouku, plasticky v různých sklonech (podle systému bloků). Zachytávají půdní vlhkost, v bočních stěnách mají drážky pro umístění zavlažovací trubky s kapénkovou závlahou.

Prefabrikované kameny Garden Stone lze skládat na sebe pohodlně díky zámkům a spojům a vytvářet i různé tvary zídek.

Prefabrikované kameny Garden Stone lze skládat na sebe pohodlně díky zámkům a spojům a vytvářet i různé tvary zídek.

FOTO: KB BLOK

Běžné betonové tvárnice skládáme svisle nebo do odskoku podle systému zámku na spodní straně bloků. Bloky umísťujeme odzadu zaklesnutím zámečku na zadní hraně spodní řady a položením pohledovou částí směrem dopředu.

Položení je díky zámkům přesné a podle typu zaručí i pravidelný odskok každé nové řady, čímž se vytváří mírný náklon proti svahu, kterým zeď stabilizujeme. Tvárnice se pokládají obvykle na sucho do štěrkopískového podsypu. Dorovnávají se a vyplňují zeminou.

Zídka z pískovce vznikla jako obklad stávající betonové zídky ze ztraceného bednění. Zídka je zaklopena řezanými pískovcovými deskami.

Zídka z pískovce vznikla jako obklad stávající betonové zídky ze ztraceného bednění. Zídka je zaklopena řezanými pískovcovými deskami.

Plasticitu zídky a jejích různých sklonů vytvoří také bloky s několika pozicemi otvorů na své svrchní straně. Do nich se vkládají spojovací kolíčky, které podle tvarového záměru osadíme do libovolné spodní drážky, blok se tak různě natočí. Spoje zajišťují dohromady kolíčky, zámky a drážky.

Zídka zpevní svah i cestu, umí rozdělit dvorek na několik částí. Přírodní kámen přitom vypadá nejpřirozeněji.

Zídka zpevní svah i cestu, umí rozdělit dvorek na několik částí. Přírodní kámen přitom vypadá nejpřirozeněji.

FOTO: KONEČNÝ PŘÍRODNÍ KÁMEN (2x)

Na kolmou opěrnou zídku využijeme tvárnice s dělicí příčkou uprostřed, tzv. tvarovky na ztracené bednění.

Na 1 m2 spotřebujeme podle velikosti 8 až 15 kusů tvarovek.

Přírodní kámen

Ve výstavbě zídek z přírodního kamene se osvědčuje štípaný pískovec a lomový neopracovaný kámen (v tomto případě vzniká více dutých otvorů, které se vyplňují malými kameny a hlínou).

Zákazník chtěl, aby zídka vypadala jako skála. Proto se střídají malé i velké kameny skládané do betonu tak, aby nebyl vidět. Zídka je vysoká 2,5 m.

Zákazník chtěl, aby zídka vypadala jako skála. Proto se střídají malé i velké kameny skládané do betonu tak, aby nebyl vidět. Zídka je vysoká 2,5 m.

Nejprve vykopeme zhruba 10 až 20cm rýhu, šířka odpovídá rozměru kamene, optimální je ale 40 cm a více. Suchá zídka má mít sklon 10 až 15°.

Nezapomeneme na kamennou drť v základu či kačírek, které zabrání provlhnutí zídky odspodu. Mezi zdí a svahem vybudujeme drenážní vrstvu z vrstvy štěrku a půdního zásypu. Drenáž mezi svahem a zídkou může tvořit také netkaná textilie, podkladový štěrk a na něm zásyp z kačírku s vloženými drenážními perforovanými trubkami.

Při stavbě zídky z přírodního kamene začneme pokládáním největších plochých kamenů, upevňujeme je do štěrkového nebo hliněného lože svahu od krajů do středu.

Jednotlivé kusy klademe vždy plošší stranou dolů, členitější vrchní stranu dorovnáváme hlínou. Kameny se nesmějí kývat, fixujeme je drobnými kamínky. Stavbu dokončíme položením kamenů se zaoblenější vrchní stranou.

Rostliny na zídce

Spáry a duté otvory zídky je dobré osázet hned při její stavbě. Na slunné straně můžeme zvolit sukulenty, na větrné severní straně vydrží netřesky. Dalšími rostlinami vhodnými na zídku jsou lomikámen, mochna, tařice, mateřídouška nebo zakrslé jehličnany.

Prorůstající zeleň posílí stabilitu zídky, navíc ji zkrášlí.

Prorůstající zeleň posílí stabilitu zídky, navíc ji zkrášlí.

FOTO: HORÁK-ŠKOLKY.CZ

Chceme-li, aby tvárnice nebyly vidět a sloužily spíše jako vyživující prostor pro rostliny, zvolíme popínavky, které systém tvárnic zamaskují.

Prorůstající zeleň posílí stabilitu zejména zídek postavených na sucho.