Téměř každá z místností v domě má „svou“ světovou stranu, kam by měla směřovat její okna.

Východ

Na východní stranu by se měla určitě otevírat okna ložnice. Člověka nic neprobudí tak příjemně a přirozeně, jako ranní paprsky slunce. Místnost se prozáří a prohřeje pouze v dopoledních hodinách, zatím co v podvečer už bude zase příjemně chladná a bude v ní dříve šero, což jsou ideální podmínky pro usnutí.

Jih

Na jižní stranu (eventuálně jihovýchodní) by měla směřovat okna obýváku, jídelny a dětských pokojů. Slunce sem bude svítit nejvíce během celého dne. Ne náhodou se doporučuje právě kvůli největšímu přísunu slunečního svitu pěstovat i rostliny v místnostech s okny na jih.

Západ

Na západ orientujeme zpravidla kuchyň. V této místnosti totiž nepotřebujeme ani příliš slunečního světla, ani příliš tepla. Při vaření si většina hospodyněk stejně nejraději svítí světly zabudovanými nad pracovní plochou a teplo vzniká během vaření jaksi přirozeně.

Sever

Na sever umístíme sociální zařízení, místnosti bez oken, anebo účelové, málokdy navštěvované místnosti, kde nevyžadujeme mnoho slunečního světla.