Pracovní postup

1. Na papír si nakreslíme šablonu pro dva díly pořadače. Obě šablony položíme na volná místa rozbalené krabice a zrcadlově je obkreslíme z vnitřní strany kartonu bez potisku. Tato strana bude tvořit líc.

1.

2. Ostrým řezáčkem na měkké podložce tvar vyřízneme. Počítáme přitom s tloušťkou často vícevrstvého kartonu a řez několikrát opakujeme. V zářezech mezi chlopněmi též vykrojíme část rovnající se síle papíru.

2.

3. Místa, která mají být ohnutá, narýhujeme tupým jídelním nožem. Silný karton rýhujeme vždy z vnitřní rubové strany tak, aby po ohnutí zůstala vnější lícová strana hladká a bez viditelného řezu.

3.

4. Oba díly složíme na sebe a vyzkoušíme je. Jestliže jsme použili velmi silný papír, pak chlopně u dna seřízneme tak, aby se pouze setkávaly, nepřekrývaly se a tím vytvářely rovné dno.

4.

5. Díly pak k sobě slepíme oboustranně lepicí páskou, lepicí tavnou pistolí či jiným pevně držícím lepidlem. Tam, kde chceme spoj opravdu pevně zafixovat, nalepíme oboustrannou pásku na obě slepované plochy.

5.

6. Máme-li doma zbytky samolepicí tapety (např. DC fixu), použijeme je k ozdobení. Pořadač postavíme na samolepicí fólii a přidáme k okrajům ještě 4 cm. Obdélník fólie nastřihneme směrem k rohům a opatrně odstraníme krycí papír. Okraje zvedneme a přilepíme je k bokům, čímž zpevníme celé dno.

6.

7. Hřbet pořadače označíme nápisem vystřiženým ze samolepicí tapety. Centimetrovou mřížku krycího papíru na zadní straně fólie použijeme pro vyměření písmenek. Každé písmeno, kromě „i, m, w“ by se mělo vejít do stejného okénka.

7.

8. Velká a symetrická písmena „A, H, M, O, U, V, X, Y, V, W můžeme nakreslit do mřížky normálně tak, jak se píší, ale ostatní písmena „B, C, D, E, F, G, J, K, L, N, P, Q, R, S, Z nakreslíme zrcadlově, aby po obrácení na líc byla správně napsaná.

8.

9. Špičkou špendlíku oddělíme fólii od krycího papíru a písmenko nalepíme. Nápis na hřbetu můžeme doplnit obrázkem ze samolepicí tapety. Tak třeba pořadač s výstřižky vztahujícími se k vycházkám Prahou ozdobíme věží obklopující nápis.

9.

10. Boky pořadače můžeme také doplnit obrázky na dané téma. V našem případě to byly domy a věže v různých slozích, vesele a jednoduše napodobující staré město. Obrázek si nejdřív nakreslíme tužkou, potom jej vystřihneme zároveň s tapetou.

10.

11. Fólii můžeme lepit přes sebe, prostřihovat v ní okénka, skládat různé čtverečky na sebe a kombinovat několik barev. Přitom zdůrazníme charakteristické prvky (koule věží, rozmanité arkýře, sloupky, prolamovaná průčelí, zábradlí na ochozech).

11.

12. Obrázek může být udělán v hnědých barvách zpestřených žlutou, oranžovou či zelenou v letním tónu. Vše lze však realizovat také v zimním provedení. Střechy a spodní podklad pak vystřihneme z bílé fólie, působivě kontrastující k hnědé.

12.

Fotografie: Miroslava Kubišová, Právo