Hustý lak naneseme v silné vrstvě na jednotlivé namalované mozaikové čtverečky, které po uschnutí zprůhlední a vypadají jako ze skla. Pod lakem se i obyčejné vodové barvy oživí a v hloubce lesklé plochy získají plastický vzhled. Při malování mozaiky navíc můžeme využívat mnoha barev, nebo jejich velkého výběru vzájemným smícháním a nejsme omezeni jen počtem dostupných mozaikových kaménků.

Postup

1. Ozdobme si mozaikou rámeček zrcadla. Nejdřív si nakreslíme pro představu několik návrhů. Mozaikou můžeme ozdobit celou plochu, nebo třeba jen dva protilehlé rohy, na které umístíme vlnovky. Plochu lze také rozčlenit nahodilými nepravidelným kousky, či „kaménky“ poskládanými paprskovitě od středu apod.

2. Nepravidelné a nahodilé kousky malujeme rovnou od ruky, ale složitější motiv si raději překopírujeme. Nákres obtáhneme z rubové strany měkkou tužkou a položíme jej obtahem na plochu rámečku. Obrysy pak protlačíme tužkou.

3. Mozaikové dílky spojíme „kovovými spoji“. Můžeme k tomu použít i mistrovskou hustou akrylovou barvu v tubě, kupř. perleťovou. Barvu vytlačíme v potřebném množství do plniče a uzavřeme jej aplikační špičkou.

4. Špičkou plniče potom namalujeme kontury mozaiky. Tyto kontury bychom také mohli nakreslit obrysovými barvami na sklo či porcelán, avšak akrylové barvy na dřevěném rámečku vypadají stejně dobře. Linky necháme zaschnout.

5. Po zaschnutí kontur vyplníme jednotlivá políčka vodovými barvami. Malujeme spíš sušším štětcem, protože při přílišném namočení by se barva na dřevě rozpíjela a zatékala by i do vedlejších políček.

6. Vodovými barvami můžeme vytvořit veselou skládačku mnoha tónů nebo krásné duhově poskládané „kaménky“. Některá políčka můžeme nechat nevymalovaná, po nanesení 3D laku budou vypadat jako průhledná sklíčka.

7. Potch 3D – Efekt je transparentní lak na vodní bázi, jehož pomocí docílíme plastického a jakoby skleněného vzhledu. Lak nanášíme na jednotlivá políčka v dostatečně silné vrstvě tak, abychom po jeho zaschnutí dosáhli žádaného efektu.

8. Do každé, linkou ohraničené komůrky, vytlačíme aplikační špičkou silný bochánek lepidla. Tenkým štětečkem kapku lepidla pak dotáhneme až k linkám. Ze začátku bude lak mléčně bílý a neprůhledný.

9. Lak necháme několik hodin nebo až do druhého dne zasychat a poté zprůhlední. Délka schnutí závisí na tloušťce naneseného laku, vlhkosti vzduchu a jeho teplotě. Po zaschnutí vysoká vrstva laku zůstane plastická a průhledná s barevnou podmalbou. Před závěrečným lakováním zrcadlo raději vysadíme.

10. Po zaschnutí 3D laku ochráníme mozaikou nepokryté okolí a hrany bezbarvým lakem. Můžeme k tomu použít kupříkladu akrylový lak na vodní bázi, který je vhodný k ubrouskové technice, ale můžeme ho použít i na dřevo.

Foto: Miroslava Kubišová, Právo