Postup

1. Základ tvoří tři latě, každá v délce 60 cm, šíři 8,5 cm a síle 1,8 cm. Horní část latí ozdobně seřízneme. Řez si předem zakreslíme tužkou podle návrhu vystřiženého z papíru.

 

Výroba závěsu na nářadí-1

 

Výroba závěsu na nářadí-2

 2. Oblé zakončení dokážeme dvěma šikmými řezy. Špičku pak opilujeme podle nákresu hrubým pilníkem a okraj zahladíme hrubým a posléze jemným smirkovým papírem.

3. Latě srovnáme v mírném rozestupu do celkové šíře 40 cm. Z užší laťky široké 4,5 cm a v síle 2 cm uřízneme dvě příčky, každou v délce 44 cm. Těmito laťkami plaňky spojíme. Na plůtek zakreslíme jejich příčné umístění, první 16 cm od spodního okraje a druhou 21 cm nad ní.

 

Výroba závěsu na nářadí-3

 

Výroba závěsu na nářadí-4

 4. Příčky přišroubujeme devíti vruty dlouhými 2,5 cm. Šroubky umístíme tak, aby se na každé plaňce střídal jeden a dva vruty. Je-li spodní příčka připevněna jedním, pak horní přišroubujeme dvěma vruty, abychom zajistili stabilitu.

5. Ke spodní příčce připevníme posuvný pás, za který budeme zasunovat nářadí. Ustřihneme pruh plátna dlouhý 80 cm, široký 6 až 7 cm a podélně jej sešijeme do dutinky, kterou obrátíme do rubu. K oběma koncům pak přilepíme kousek dřívka – to poslouží jako držátko pro zatahování.

 

Výroba závěsu na nářadí-5

 

Výroba závěsu na nářadí-6

 6. Pás položíme na střed spodní příčky a z laťky 1 cm široké a 0,4 cm silné nařežeme asi 9 špalíčků 7 cm dlouhých, aby svým okrajem přesahovaly plátěný pás i příčku.
Do špalíčků vyvrtáme otvory a umístíme je tak, aby vytvářely předěly na pásu. Nakonec je přišroubujeme vruty 1,5 cm dlouhými k příčce.

7. Šroubky ve špalíčcích lehce dotahujeme, aby posuvný pás bylo možno přitáhnout či povolit podle potřeby. Při připevňování špalíčků můžeme střídat užší mezery se širšími, protože do zásuvných prostorů budeme zavěšovat různě velké nářadí.

 

Výroba závěsu na nářadí-7

 

Výroba závěsu na nářadí-8

 8. Z plátna ušijeme závěsné kapsy. Skládají se ze zadní strany (asi 16x32 cm) a z nařasených kapsiček (24x28 cm). Zadní stranu přeložíme napůl, takže vznikne čtverec s ohybem pro zavěšení na tyčku.
Delší stranu kapsiček přehneme také na polovinu, po stranách přeložené plátno přišijeme k zadní straně a vše obrátíme do líce.

9. Přední stranu kapsiček umístíme 2 cm od horního okraje dolů. Vše prošijeme uprostřed, srovnáme kapsičky po stranách a také je prošijeme. Spodní okraj sešijeme, obrátíme do rubu a ještě jednou prošijeme. Nakonec závěsné kapsy navlékneme dutinkou na tenkou tyčku.

 

Výroba závěsu na nářadí-9

 

Výroba závěsu na nářadí-10

10. Z hrubého plátna nebo juty
ustřihneme obdélník 34x15 cm,
který také v delší straně přeložíme na polovinu a po stranách sešijeme.
Vynecháme přitom jenom dutinku pro navlečení na tyčku. Řídká tkanina bude sloužit pro zapichování ostrých předmětů, jehel, šídel apod. Všechny kapsy navlékneme na tenkou tyčku, kterou přišroubujeme k horní příčce.

 11. Hotový závěs na nářadí

 

Výroba závěsu na nářadí-top
FOTA: Miroslava Kubišová, Právo