Důležitou podmínkou, aby podlaha v garáži nepraskala, je vytvořit ji v dostatečně silné vrstvě, aby unesla váhu vozidel, s nimiž budeme do garáže zajíždět.

  • Natíraný povrch – betonová podlaha – musí být vyzrálý, suchý, bez prachu, mastnot, volných částic a veškerých mechanických nečistot.
  • Musí vykazovat soudržnost a minimální pevnost, uvedenou v dokumentaci k používané nátěrové hmotě.
  • Před natíráním nesmíme povrch kletovat (potřít směsí cementu a vody) ani poprašovat cementem, barva by se spojila s ním, a ne s vlastním betonovým povrchem.
  • Před natíráním nejprve vyspravíme povrch podlahy na místech, kde jsou větší díry nebo vypoukliny. Díry zahladíme špachtlí a betonovou směsí Ardex 45. Vypouklá místa přebrousíme, např. smirkovým papírem.
  • Důkladně vysajeme povrch podlahy vysavačem. Je-li podlaha někde mastná, použijeme buď odmašťovadlo na bázi vody, nebo rozpouštědlo.

Penetrace

Pro penetraci (ochranný nátěr pronikající do hloubky betonového povrchu) použijeme nátěrovou hmotu LAS 2636/0110-BE barva Epoxidová 2K na beton.

Prodává se v základních odstínech, ale lze si nechat namíchat odstín podle vzorkovníku. Barvu smícháme s ředidlem S 6300 v poměru 30 %, tj. na 1 l barvy připadnou 3 dl ředidla. Poté přidáme tužidlo S 7300 v poměru 5:1 (tedy na 5 kg barvy 1 kg tužidla).

Barvu roztíráme v jedné vrstvě, nejlépe speciálním nízkoprofilovým válečkem na dvousložkové laky. Krátké chlupy mají tu výhodu, že se při práci spotřebuje méně barvy a především – nezůstávají uchycené na podlaze. Tato první vrstva nátěru bude schnout jeden den.

Vrchní nátěr

Pro vrchní nátěr použijeme stejnou barvu, jakou jsme použili pro penetraci, ovšem s tím rozdílem, že ji nebudeme ředit. Přidáme pouze tužidlo S 7300, opět v poměru 5:1. Vrchní nátěr má dvě vrstvy, z nichž každá zasychá 24 hodin. Natíráme válečkem.

Barva má oproti předchozímu materiálu hustší konzistenci, která zaručuje vytvoření pevného a především odolného povrchu. Díky tomu pak můžeme zajet do garáže prakticky s jakýmkoli vozidlem a barva na zemi se nepoškodí.

Uzavření

Ačkoli tato vrstva již není nezbytná, můžeme z estetických důvodů nebo kvůli dalšímu zvýšení odolnosti nátěru tzv. uzavřít horní vrstvu vrchním lakem.

K tomu použijeme PUR Email Sindat lesklý nátěr, který budeme podle instrukcí výrobce nanášet znovu ve dvou vrstvách. Je odolný vůči chemikáliím, tukům, zásadám, některým rozpouštědlům a povětrnostním vlivům.

Obecné zásady

Při veškerých pracích postupujeme přesně podle technické dokumentace přiložené k zakoupené nátěrové hmotě. Jenom tak máme šanci dosáhnout výsledku, který výrobce barvy slibuje.

Jde zejména o dodržení hodnot teploty, vlhkosti vzduchu, eventuálně rosného bodu a časových intervalů nezbytných pro zaschnutí. Než se pustíme do natírání, měli bychom mít pročtené informace výrobce o tom, v jakém stavu musí být natíraná plocha.

Na kvalitě přípravy povrchu určeného k natírání totiž závisí i spotřeba nátěrových hmot. Čím bude hladší, tím tenčí vrstva postačí k jejímu pokrytí, naopak hrubší povrch bude vyžadovat silnější vrstvu, a tím tedy i více materiálu.

Barvy na beton mají schopnost věrně kopírovat povrch, proto výsledný estetický efekt závisí na tom, jak velkou pozornost jsme věnovali vyrovnávání a vyspravování podlahy.

Bezpečnostní pravidla

Pro nátěr betonové podlahy garáže se používá dvousložkový lak tvořený tužidlem a plnidlem. Obojí jsou ryze chemické látky.

K nim při penetraci přidáváme ještě navíc ředidlo, které má těkavý charakter. Je tedy nezbytné pracovat v dobře odvětrané místnosti a po dokončení práce nechat celou místnost důkladně vyvětrat.