Když je ze stěny sejmeme, vznikne zajímavý nepravidelný otisk. Do velké míry také záleží na tom, jak hustá bude nátěrová hmota. Bude-li příliš řídká, barva bude stékat a otisk nebude vždy viditelný. Proto by měl být nátěr rovnoměrný. Odhadnout správné množství naučí časem praxe každého.

Pomůcky:

Emulzní (latexový) nátěr, lepidlo na tapety, kbelík na barvu, široký štětec, noviny. Nebudeme-li s otiskem spokojeni, lze ho štětcem znovu přetřít a otisk zopakovat.

Práce s novinami

1. Ve kbelíku rozmícháme 50 % emulzní (latexové) barvy a 50 % lepidla na tapety. Lepidlo by mělo být spíš řidší. Štětcem natřeme plochu o rozměru 3 m2.

2. Pak zmuchláme noviny a otiskneme je na čerstvý nátěr. Ještě na zdi je trochu zmačkáme a pak opatrně sejmeme.

3. Nakonec noviny zmuchláme do koule a rovnoměrně je otiskneme tak, abychom srovnali design po celé ploše


Práce s plastovou plachtou

1. Ve kbelíku rozmícháme 50 % latexové barvy a 50 % lepidla na tapety. To nám vystačí na plochu 3 m2.

2. Plastovou plachtu vezmeme a zmačkáme. Přitiskneme na natřenou plochu a znovu ještě zmačkáme.

3. Nakonec z celého kusu vytvoříme kouli a provedeme sérii menších otisků, aby výsledek působil jednotným dojmem.

  • Noviny absorbují barvu daleko lépe než plast, proto je musíme průběžně vyměňovat.
  • Při použití plastové plachty nebo rozstřihnutého pytle vznikne trochu jiný vzor. Většina barvy zůstane v tomto případě na zdi