Od schodiště vyžadujeme dostat se pohodlně a také bezpečně nahoru a dolů. Přitom platí pravidlo, je-li schodiště bezpečné, je také pohodlné. Právě podle toho, zda se na schodišti pohybujeme bez problémů a beze strachu, poznáme, že je konstrukce kvalitní.

Už při výběru schodiště počítáme s tím, že po schodech budou chodit děti, někdy i prarodiče. Proto je dobré, aby si chůzi po schodech vyzkoušeli všichni budoucí uživatelé a zejména ti, kterým dělá pohyb sebemenší potíže.

Výška a šířka stupně

U schodiště záleží hlavně na výšce stupně, která by měla být mezi 160-175 mm, důležitá je také šířka nášlapu v rozmezí 280-300 mm na výstupní čáře. Za optimální šířku schodišťového ramene v rodinném domě považují odborníci 900 mm.

Výška stupně by měla odpovídat sklonu schodiště: Rampovému schodišti přísluší výška stupně 80 až 130 mm, normálnímu 150-180 mm, strmému 180-200 mm, žebříkovému 200-250 mm.

Kromě rozměrů samotného schodiště ovlivňují bezpečnost provozu mezi podlažími i další faktory, ať už to je solidní řemeslné provedení, nebo použití vhodných materiálů (skleněné stupně mohou např. vadit lidem trpícím závratí, podobně se mohou cítit při chůzi na schodišti bez podstupnic).

S bezpečným provozem schodiště souvisí i jeho umístění. Nízká podchodná výška může být příčinou úrazu, stejně jako nedostatečné nebo oslňující osvětlení.

Dřevo je stále oblíbeným materiálem. Foto archív firem Cobra, Kenngott, SWN Moravia, Triant, ATP schody a Truhlářství Kozel

Výběr typu konstrukce

Schodiště se skládá z nosné konstrukce, stupňů a zábradlí. K běžným konstrukčním typům patří bočnicové schodiště, kde jsou nosnými prvky boky, zvané schodnice. Tyto bočnice mohou být ze dřeva i z kovu, kdy se uplatňují jako samostatný stylotvorný prvek, ale jejich funkci z jedné či obou stran často plní stěna.

K nejstarším typům patří vřetenové schodiště, kde je zpravidla nosným prvkem středová trubka tvořící centrální osu, na níž se upevňují jednotlivé stupně. Nosná osa může mít podobu pilíře ze železobetonu, dřeva nebo může být zděná.

Schodiště je nedílnou součástí vícepodlažních rodinných domů a bytů. Foto archív firem Cobra, Kenngott, SWN Moravia, Triant, ATP schody a Truhlářství Kozel

U kazetového schodiště je tvořen každý schod samostatným rámem, který je upevněn k zábradlí. Kazeta může mít podobu rámu se skleněnou, keramickou či dřevěnou výplní. Nosným prvkem páteřového schodiště je středový nosník z oceli, dřeva nebo betonu, na který jsou upevněny jednotlivé stupně.

Zajímavou obměnou jsou modulová schodiště, která tvoří samonosné konstrukce z hotových modulů vzájemně spojených pohyblivými čepy, které lze natočit do požadovaného tvaru. Na moduly různých rozměrů se montují nášlapy z vybraných materiálů.

U zavěšeného schodiště jsou deskové stupně z jedné strany podporovány zdmi, z druhé strany jsou zavěšeny na ocelových tyčích ukotvených do stropní konstrukce. Přitom je kotven každý stupeň samostatně. Tyto lehké konstrukce se používají v rodinných domech pro překonání jednoho podlaží.

Kov a sklo je moderní a velmi pěkná kombinace. Foto archív firem Cobra, Kenngott, SWN Moravia, Triant, ATP schody a Truhlářství Kozel

Nezanedbatelný tvar

Podle tvaru schodišťového prostoru volíme úhel a četnost zalomení. Počítejme, že schodiště zabere 4-5 m2 prostoru. Nejčastější je zalomení o čtvrt kruhu buď jednou, nebo dvakrát (v místě zalomení bývá podesta).

Sympaticky působí schodiště ve tvaru oblouku, které podobně jako vřetenový tvar ozvláštňuje dům, v němž převládají pravé úhly. Existuje mnoho možností, jak skloubit tvar a konstrukční typ schodiště. Zmíněné obloukové schodiště tak může být např. kazetové či bočnicové.

U páteřového, dosti úsporného, schodiště docílíme jakéhokoli tvaru. Na obloukové či vřetenové stupně spotřebujeme méně materiálu než na stupnice přímého nebo zalomeného schodiště například s podestou.