Pak zažíváte efekt posledních let, který způsobují tzv. TVOC látky (tedy volné organické látky), které nás běžně obklopují. Jsou to např. změkčovadla a retardéry hoření v syntetickém oblečení, formaldehydy v nábytku či jeho povrchových úpravách, aromatické uhlovodíky v rozpouštědlech, tiskovinách nebo čističích. Avšak pozor! Ke stejné rodině škodlivin patří i cigaretový kouř, který zvýrazňuje reálné pocity únavy.

Jak se bránit

Vedle běžných způsobů, jak snížit koncentraci těchto látek v interiéru, jako je pravidelné větrání či klimatizace, lze použít i děrované akustické desky. Desky větrají, aniž by bylo nutné otevřít okno.

Tyto desky totiž obsahují speciální sádru Zeolith, která rozkládá zmíněné škodlivé látky katalyticky na vodu a oxid uhličitý. Desky tak čistí vzduch permanentně 24 hodin denně a jejich kapacita je přitom neomezená. Pro ideální působení těchto desek musíme počítat minimálně 0,3 m2 děrovaných desek na 1 m2 vzduchu.

Čistí vzduch, pohlcuje hluk

Vedle čisticího efektu ovšem nelze opomenout ani efekt akustický. Děrování desek jednak zrychluje a zefektivňuje čištění, ale vedle toho i pohlcuje hluk vznikající v prostoru pod ním. I z těchto důvodů najdeme tyto desky ve velkých obchodních centrech. Ideální jsou jak do školek, škol, nemocnic, tak i do administrativních budov, kanceláří, úřadů, velkých prodejních ploch, do hotelů či restaurací.

Průměrný zaměstnanec často stráví v práci osm i více hodin denně, tudíž potřeba čistého vzduchu v kombinaci s akustickou pohodou tvoří základní předpoklad vysokého pracovního výkonu. Sádrokartonové desky tak vedle čisticího efektu mohou nabídnout regulaci obsahu vlhkosti ve vzduchu, pH neutralitu a pocit tepla při dotyku.

To vše může být doplněno na stěnách o sádrové omítky, jejichž spotřeba v České republice v posledních dvou letech neuvěřitelně rychle stoupá.

Nenápadně užitečná i doma

Tyto desky lze s úspěchem uplatnit i v každé domácnosti - např. máte-li problém s věčným pachem v botníku, kde se zvláště ve sportovních rodinách vyskytuje několikero párů bot odložených po tréninku.

Odpadne odkládání na balkoně, odpadnou speciální postřiky. Svůj díl užitečnosti odvede kousek desky Cleanea i v domácí ledničce a v kuchyňských koutech v panelových bytech.

Co prokazatelně deska pohltí:

Zdroj látky
Odstraňovaná složka
mořidla, odmašťovače
chlorované uhlovodíky
močůvka
amoniak
zápach z ryb triethylamin
lepidla, laky
benzol
rozpouštědla, prostředky na ošetřování nábytku, ředidla
aromatické uhlovodíky
barvy, čističe, pěny, tabákový kouř
formaldehyd
koberce
dodeceny