Stavbu z větší části zaplatí město samo, zčásti pak Evropská unie a stát. Ve městě přibude ke stávající kanalizační síti dalších 17 kilometrů, stavba má deset etap - stavenišť. Stávající kanalizace je převážně z betonu, je dlouhá necelých 100 kilometrů a stará 40-50 let. Město ale má novou čistírnu odpadních vod s výhledovou kapacitou až 88 tisíc obyvatel.

Budoucí síť výrazně rozšíří tu stávající: zlepší se odvod vod z města a umožní to napojení nových míst na síť, především v okrajových částech města. Kanalizace přispěje také k prevenci znečištění podzemních vod a vod v povodí Olše (úprava např. čeká Olšanský náhon) a funkci současného systému ve městě zlepší také vybudování dešťových nádrží.

Díky použitým unikátním technologiím bude téměř sedm kilometrů nové kanalizace raženo v podzemí a na povrchu se projeví minimálně, výkopové práce budou také šetrné. Hotovo bude za dva roky. Jistá menší omezení čekají v průběhu stavby dopravu, ale neměla by řidiče ani chodce omezovat nijak zásadně.