Dálnice A5 bude postavena do roku 2012. Měla by spojit Vídeň a české hranice a na našem území pokračovat dál do Prahy jako rychlostní komunikace R52. Česká strana však zatím neví kudy dálnice pojede, takže Rakušané zatím postaví svůj díl jen do Mistelbachu a vyčkají, kam se Česko rozhodne svou část vést.

Investice do dálnice na rakouské straně však budou financovány systémem PPP (Public Private Partnership - Partnerství veřejného a soukromého sektoru). To znamená, že se stavbou pomůže soukromý subjekt, který bude mít následně dálnici v nájmu a bude vybírat poplatky.

Výstavba dálnice v délce 58 km bude stát zhruba 600 mil. eur, což by měly pokrýt peníze od státu, evropských fondů a ze soukromé společnosti, jenž zatím nebyla vybrána. Mýto bude použito jak na splacení půjčky od vnějšího investora, tak k dalším opravám dálnice.