Opatření, které si prosadil tehdejší guvernér Andrew Cuomo už v roce 2016, se nějakou dobu zavádělo do provozu. V Oak Ridge National Laboratory totiž celý systém připravovali a ladili tak, aby byl funkční.

Ovšem jak se zdá, stále to není dostačující a Velký bratr nefunguje tak, jak má. Systém, který byl označován jako protiteroristické opatření, totiž funguje v laboratorních podmínkách za nízkých rychlostí. Ovšem na mostu už je to problém. Podle deníku The Wall Street Journal dokonce ještě nerozpoznal jediný obličej přesně dle požadovaných parametrů.

New York přesto chce tento systém dál rozvíjet a pilotní projekt na mostu nechat, a navíc ho zavést i do některých tunelů. Stále více se však i v New Yorku řeší, zda jde o přiměřený systém pro vyhledávání zločinců a teroristů, nebo jde už o orwellovský zásah do soukromí lidí.

Už systémy, které detekují postavy chodců v rámci technologií autonomního řízení vozidel, vykazují problémy s rozlišováním postav třeba i v rámci barvy pleti. Je tedy nasnadě, že složitější systém, který musí umět rozpoznávat i tvary tváře, může být nedostatečně funkční.