Turbodmychadla pro litrový tříválec Fordu vyvinul přímo Continental. V Trutnově se budou vyrábět plně automatizovaně. Kapacita výroby turbodmychadel v Trutnově se bude v příštích letech zvyšovat. „Plánujeme, že ve střednědobém horizontu dosáhneme instalované roční kapacity dvou miliónů jednotek,“ uvedl Udo Schwerdel, vedoucí výrobní linky turbodmychadel.

Trutnovský závod Continental dává práci zhruba 780 zaměstnancům. Firma zde pro automobilky vyrábí zejména komponenty pro recirkulaci výfukových plynů, vysokotlaká čerpadla, snímače vysokého tlaku a aktuátory.

V současné době má koncern Continental v České republice celkem sedm závodů, zaměstnává přibližně 13 tisíc lidí.