Už první fáze projektu přinesla v roce 2006 snížení spotřeby paliva o 17 procent díky kratšímu stání na semaforech. Nyní semafory přímo komunikují s vozidly prostřednictvím bezdrátového připojení wi-fi. V současnosti jezdí v Ingolstadtu 15 testovacích vozidel komunikujících s 25 semafory vybavenými touto technikou.

Semafory vysílají data, která se v graficky zpracované podobě objevují na displeji informačního systému řidiče. Řidič tak získává informace například o tom, jakou rychlost musí udržovat, aby na dalších semaforech projel plynule na zelenou. Regulaci rychlosti pro udržení plynulého provozu může řidič přenechat řídicí jednotce adaptivního tempomatu.

Zelená vlna 21. století

Svítí-li na semaforu červená, informuje palubní počítač čekajícího řidiče, za jak dlouho se na semaforu objeví zelená. Pokud řidič přijíždí k oranžově nebo červeně svítícímu semaforu, je o této skutečnosti informován optickým a akustickým signálem.

Propojení automobilu s dopravní infrastrukturou zkracuje řidiči prostoje vznikající čekáním na semaforech a řidič následně nemusí akcelerovat.