Tento holandský chemik, který v roce 1995 získal prestižní Nobelovu cenu za chemii ve stati říká, že současné plodiny, z nichž se biopaliva vyrábějí, produkují více než dvojnásobek oxidu dusného (N2O), než se na konferencích o biopalivech připouští.

Podle něj je tento plyn (který je známý také pod názvem rajský plyn) jedním z hlavních faktorů vytváření ozónové díry a zvyšování účinků globálního oteplování na Zemi. Zvyšováním používání biopaliv se tak zcela potře účinek z omezení spotřeby fosilních paliv, co se globálního klimatu týče.

Keith Smith, spoluautor článku a vědec na univerzitě v Edinburghu v článku říká: "To důležité, co v tomto článku chceme říct je to, že biopaliva mají neočekávané dopady [...]. Ve výsledku tedy můžeme říct, že používání není prospěšné, protože narušuje naše klima."