Všem, kteří přes den pobývají venku, doporučujeme důsledně dodržovat pitný režim tzn. zvýšit konzumaci nealkoholických nápojů (u dětí do 20 kg 2 l denně, u starších dětí a dospělých kolem tři i více litrů tekutin denně). Mělo by jít o nápoje neslazené nebo alespoň méně sladké, bez  přísad kofeinu a dalších stimulantů. Vhodné je kombinovat minerálky s tekutinami obohacenými o vitamíny. Pro nemocné se zažívacím traktem je šetrnější pít raději neperlivé vody.

Pro starší lidi a kardiaky je důležité vyvarovat se přílišné fyzické zátěže, hlavně pak té, která je spojena se ztrátou tekutin a se zvýšením vnitřní teploty. Pozor - do tohoto stavu se člověk může dostat i při oblíbené práci na zahrádkách a chalupách.

Není také dobré pobývat na přímém slunci mezi 11. - 15. hodinou; rodiče by neměli nechávat  děti v autech na parkovištích nebo v kočárku na přímém slunci (a nezapomínejme ani na svoje domácí mazlíčky!). Lidé s citlivější pletí by měli používat krémy a oleje s ochranným faktorem vyšším než osm. Čím nižší faktor, tím by měla být kratší doba strávená na slunci.

Při chronickém onemocnění dýchacích cest, onemocnění srdce a cév by měli lidé omezit vycházky zejména v poledních a odpoledních hodinách; je lepší svoji procházku přesunout na podvečerní a večerní hodiny.

Větrat doporučujeme ve večerních, nočních a ranních hodinách.

Záchranná služba musela zasahovat již v prvních slunečních dnech

Při takovýchto změnách teploty se dá (stejně jako každý rok) očekávat zvýšený počet zásahů našich záchranářů u případů nevolností, kolapsů z vedra, stenokardií, dušností, úžehů a úpalů. Na případný nápor výjezdů je pražská záchranka samozřejmě připravena.

Pro informaci něco čísel: Nárůst případů stenokardie jsme zaznamenali zejména ve čtvrtek a sobotu, kdy jsme vyjížděli ke 14 případům každý den; dušností bylo postiženo nejvíce lidí ve čtvrtek (22) a  pátek - 27. Kolapsových stavů bylo nejvíce ve čtvrtek (12). Stenokardie a dušnosti postihují zejména vyšší ročníky, kolapsy jdou pak napříč celým věkovým spektrem  - od 14letých dětí po 90leté.

Za období čtvrtek 8. června - neděle 11. června jsme celkem zasahovali u 43 případů stenokardie, 30 případů kolapsu, 80 případů dušnosti.