Studie vychází z výzkumu téměř 2000 párů, které podstoupily kvůli oplodnění léčbu. Experti zjistili, že u mužů starších 40 let je bez ohledu na stáří ženy ve srovnání s muži pod 30 let až o 70 procent vyšší pravděpodobnost, že se početí nepodaří.

Protože všechny ženy, které experti sledovali, byly zcela sterilní a podstoupily mimotělní oplodnění (IVF), hrál věk otců klíčovou roli.

To, že starší muži mají menší pravděpodobnost stát se otcem, bylo známo už dříve; avšak to, nakolik je to spojeno s biologickými změnami či sníženou sexuální aktivitou, dosud prý nebylo příliš jasné.

"Naše výsledky nám poskytují, vůbec poprvé, jasný důkaz o vlivu věku otce na potíže s početím, který souvisí pouze s biologickým stárnutím muže," uvedli autoři studie otištěné v časopise Fertility and Sterility.

Lékařka Elise de La Rochebrochardová z francouzského národního lékařského institutu INSERM a hlavní autorka zmiňované studie uvedla, že nižší úspěšnost starších mužů při početí nejspíš souvisí s tím, že mají méně kvalitní sperma.