Fotografie zaslané do soutěže mohou zobrazovat jakýkoli motiv vyjadřující naději a odvahu.

Společně se snímkem je třeba odeslat i doprovodný popis, v němž autor napíše, proč považuje svou fotografii za naději pro ostatní. Délka popisu by neměla přesáhnout 50 slov. Hodnotit se bude jak samotná fotografie, tak i její název a popis. Uzávěrka soutěže určené amatérům je 10. dubna a bližší podmínky mohou zájemci najít na adrese www.lymfomhelp.cz

Česká herečka Zuzana Dřízhalová, kterou národ zná jako Marcelu Rubešovou z Rodinných pout, se z onkologického onemocnění vyléčila. Domnívá se, že účast v soutěži může nemocné podpořit v jejich nelehké životní etapě. Nejenže sami přijdou na jiné myšlenky, ale mohou prostřednictvím fotografie dát naději i dalším nemocným lidem a jejich blízkým.

Vítěz mezinárodní soutěže získá zájezd pro dvě osoby do Istanbulu a 7000 eur, tedy téměř 200 000 korun.