Do studie, jejíž výsledky odborníci nedávno zveřejnili, bylo zapojeno přes 100 000 dospělých Francouzů v průměrném věku kolem čtyřiceti let. Hlavním tématem byla spojitost mezi konzumací slazených nápojů a zvýšeným rizikem rozvoje některých druhů rakoviny. Tato studie navazovala na dřívější zjištění, která se zabývala zvýšenou konzumací cukrů a jejich vlivem na předčasné úmrtí.

Jak odborníci uvádějí, už pouhých 100 mililitrů slazeného nápoje, což odpovídá zhruba třetině běžně prodávaných plechovkových nápojů, je spojováno s 18procentním nárůstem rizika rakoviny obecně a 22% zvýšeným rizikem výskytu rakoviny prsu.

„Tyto výsledky poukazují na statisticky významnou spojitost mezi konzumací slazených nápojů a rizikem výskytu rakoviny,” potvrdil pro CNN Ian Johnson, nutriční specialista a emeritní pracovník společnosti Quadram Institute Bioscience, která se na studii podílela.

„Překvapivě pak bylo zvýšené riziko výskytu rakoviny pozorováno nejen u častých konzumentů klasických slazených nápojů, ale také u těch, kteří mají v oblibě i 100% ovocné džusy,” dodal Johnson.

Cukr jako hlavní viník 

Jak potvrdila vedoucí studie Mathilde Touvierová, pravděpodobným viníkem všech budoucích problémů je cukr obsažený v nápojích. „Slazené drinky obecně zvyšují riziko obezity. Obezita je pak jedním z rizikových faktorů pro rozvoj rakoviny,” dodala.

Dalšími škodlivými aspekty, kterou mohou souviset s výskytem rakoviny, pak mohou být i různé látky přidávané do těchto nápojů. Jednou z nich může být tzv. 4-methylimidazol, který obsahují nápoje s tzv. karamelovým zabarvením. V návaznosti na tato zjištění nejen Touvierová varuje, že pokud lidé takovým nápojům nemohou odolat, měli by je omezit na pouhou jednu skleničku denně.

Dietní nápoje bez viny? 

Vědci se zaměřili i na tzv. dietní nápoje. V jejich případě ale žádnou výraznější spojitost s výskytem rakoviny nezjistili. Zároveň ale dodali, že toto zjištění je třeba brát s nadhledem, protože v testované skupině dobrovolníků bylo velmi malé zastoupení těch, kteří tyto nápoje konzumovali pravidelně.

Odborníci svorně dodávají, že je třeba ještě mnoha dalších zjištění, i když jejich studie trvala v průměru dlouhých devět let.

„Jedno je ale už teď jisté. Je třeba i tak omezit konzumaci cukrů obecně,” dodala na závěr Amelie Lakeová z Teesside University.