„Tomoterapie má největší výhodu u nádorů, které jsou v blízkosti životně důležitých struktur nebo v oblastech, kde je riziko trvalého poškození okolních zdravých orgánů. Proto je preferována u nádorů hlavy a krku, mozku a míchy, plic a nádorů prostaty,“ vysvětluje ředitel onkologického centra Onkologické kliniky VFN a 1. lékařské fakulty UK doc. MUDr. David Feltl.

Lékaři ji ale mohou využít téměř u všech lokalizací. Nový přístroj také dopomůže efektivnější léčbě i v oblasti gynekologických nádorů, karcinomu prsu, konečníku nebo slinivky břišní. Jeho vlastnosti umožňují nejen maximálně šetřit zdravé tkáně, ale také dovolují zvýšení dávky záření při stejné nebo i nižší toxicitě.

Princip tomoterapie

Tomoterapie stále ještě představuje novou metodu léčby zářením. V tomoterapeutické jednotce je integrován CT skener a lineární urychlovač (ozařovač), který využívá technologii IMRT – léčbu zářením s modulovanou intenzitou.

V jediném přístroji je tak využíváno zobrazení pomocí počítačové tomografie (CT) a radiační léčby. Proto lze precizně zaměřit cílový objem a maximálně tak šetřit okolní zdravé tkáně.

Lze jím léčit nádory různých velikostí, více ložisek najednou a lékaři mohou pacientovi i aplikovat různou dávku záření do různých oblastí dle potřeby i opakovaně.

Zkrácené ozařovací režimy

Za tři roky fungování ozařovače bylo ozářeno přes tisíc lidí. Byla zavedena i metoda ultraprecizní, takzvané stereotaktické radioterapie u vybraných diagnóz, zejména nádorů plic a izolovaných metastatických ložisek kdekoli v těle. U těchto diagnóz je léčba tomoterapií mimořádně efektivní, šetrná a ve srovnání s jinými léčebnými metodami prakticky bez vedlejších účinků.

„Zavedli jsme rovněž zkrácené ozařovací režimy u karcinomu prostaty a prsu, takže pacienti s těmito velmi častými diagnózami absolvují léčbu za poloviční dobu, než tomu bylo dříve, a navíc ve špičkové kvalitě,“ dodává doc. Feltl.

Počet pacientů převyšuje možnosti ozařovače

Přístroj je aktuálně vytížen na plné dvě směny, poptávka pacientů je veliká, a proto by onkologická klinika rozhodně potřebovala instalaci druhého ozařovače. I z důvodu, že v Česku onemocní některým typem zhoubného novotvaru kolem 90 tisíc lidí ročně. U žen převládá rakovina prsu (ročně přibude kolem sedmi tisíc nových případů), u mužů vede karcinom prostaty s přibližně stejným počtem nových případů za rok.

„Vzhledem ke zvyšujícímu se věku populace, vyšší šanci na delší dožití pacientů po onkologické léčbě, ale i zvyšující se prevalenci výskytu rakovinného bujení v příštích letech je třeba zajistit odpovídající léčbu a péči více pacientům,“ zdůrazňuje docent Feltl.