Byla důvodem zařazení ordinace choceňského lékaře Karla Nedvěda do mamografického screeningu skutečnost, že znáte jeho manželku, poslankyni ODS?

Nikoli, důvodem byla korekce původního rozhodnutí z minulosti, které bylo dle mého názoru nelogické.

Asociace mamodiagnostiků tvrdí, že v ČR je dostatek akreditovaných pracovišť na preventivní prohlídky žen proti rakovině prsu. Je to i váš názor?

Předpokládám, že ano, ale chci si to ještě ověřit u komise, která stanovuje pravidla pro mamografický screening.

Uvažujete skutečně o zrušení dosavadního systému 55 vybraných screeningových pracovišť, jak se objevilo v médiích?

Jakékoli rozhodnutí v tomto směru učiním až po domluvě s komisí pro mamografický screening.

Měly by si ženy preventivní prohlídky platit?

V nejbližší době nepředpokládám žádnou změnu současné praxe, kdy je screeningové vyšetření prsu hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění ženám ve dvouročních intervalech od 45. do 69. roku věku. 

Jaký je v ČR počet onemocnění žen rakovinou prsu ve srovnání s ostatními zeměmi EU?

Záchytnost tohoto onemocnění u nás je vyšší než v minulosti a je potěšující, že i přes rostoucí počet hlášených nových onemocnění zhoubného novotvaru zůstává úmrtnost od roku 1990 prakticky nezměněna. Tuto skutečnost lze přičítat včasnému záchytu - díky vyšší informovanosti veřejnosti (samovyšetřování prsů, různé vzdělávací akce pro veřejnost), preventivním kontrolám u lékaře, screeningu, mamografickým a sonografickým vyšetřením a úspěšné léčbě. Data o výskytu onemocnění žen rakovinou prsu a úmrtnosti v jednotlivých zemích sleduje Světová zdravotnická organizace.