Většina Čechů ale k alkoholu přistupuje zodpovědně, nemají chuť se programově opíjet a konzumují alkohol v rozumné míře.

„Fenomén binge drinking, tedy extrémně vysoké konzumace alkoholu v krátkém časovém úseku, u nás není takovým sociálně-zdravotním problémem jako ve Skandinávii a na Britských ostrovech. Přesto se jednou za čas opije na víkendové party polovina mladých lidí ve věku 18 až 26 let,” upozorňuje Vladimír Darebník z Unie výrobců a dovozců lihovin.

Jedna pětina Čechů se řadí mezi alkoholové rekordmany

I když většina Čechů pije s rozumem, téměř každý má za sebou zkušenost, kdy přebral a vypil takové množství, které by lidově porazilo i slona. Podle průzkumu pětina z nás zvládla vypít během 24 hodin více jak 12 půllitrů piva, panáků či dvou decilitrových sklenek vína.

Největší „rekordmany“ nalezneme v Ústeckém kraji, kde má takovou zkušenost více jak třetina respondentů. Nejčastější maximální hranicí je konzumace 5 až 7 drinků, této „mety“ dosáhlo 23 % respondentů. Čtvrtina dotázaných během jednoho dne nikdy nevypila více než tři drinky.