Štěstí znamená především umět se těšit z nečekaných darů života. Co se týče štěstí, jedná se o záležitost, která zaměstnává filozofy po staletí.

Francouzský týdeník přináší v této souvislosti desatero rad od francouzského psychiatra a psychoterapeuta Christopha Andrého, jak se prchavému pocitu alespoň trochu přiblížit.

Osobní zklidňující mantry 

Najděte si osobní mantry, které vám dělají dobře a jichž se budete přidržovat, abyste se příliš neznepokojovali, nebo abyste nebyli předem od něčeho odrazeni. Když je Christophe André například zahlcen úkoly, tak si opakuje: "Dělej, jak umíš nejlépe, a nezapomeň být šťastný."

Nebo v případě problémů, které nemůžete vyřešit: "Lépe je kráčet dopředu a volně dýchat, než se stále něčím dokola zaobírat". Nebo: "Nikdy nic neodmítej, když jsi to ještě nezkusil."

Zvídavost mnohé objeví 

Pěstujte si zvědavost. Nic tak jistě nezabíjí zvědavost jako smutek, znepokojení. Zapomeňte na obecný soud, že zvědavost je ošklivý nedostatek, a otevřete se tomu, co neznáte. Cestujte, čtěte a setkávejte se s lidmi. Kdo ví, zda tak neobjevíte jeden z klíčů ke štěstí.

Cenná přátelská pouta 

Jestliže se ocitnete na okraji propasti, bude se vám propast zdát menší, jestliže vás bude provázet přítel. A i když jste sami, ale myslíte na své přátele, vaše cesta bude mnohem snadnější. Důležité je umět se obklopit přáteli, kteří vám pomohou překonat různé životní zkoušky, ale také s vámi budou sdílet okamžiky štěstí.

Uvědomění si krásy obyčejnosti 

Žasněte nad velkými přírodními krásami, nad mimořádnými uměleckými díly, ale i nad takovými všedními věcmi, jako je květina, bouře, moře, příroda či fungování lidského těla. To vede k většímu sebeuvědomění a to je podle Andrého rovněž jeden z klíčů ke štěstí.

Pozorujte své emoce

André nazývá emoce teploměry štěstí. Jestliže máme příjemné emoce, přibližujeme se více štěstí. Nepříjemnými emocemi se od něho vzdalujeme. I negativní emoce mají někdy svůj smysl, který nelze opomíjet, ale pozitivní emoce jsou bohatší, než by se na první pohled zdálo.

Empatie se vyplácí

Empatie má těsný vztah ke štěstí. Otevíráme se tak okolnímu světu místo toho, abychom se stahovali do sebe, jak to bývá při utrpení. Empatie rovněž umožňuje sdílet radost druhého. Jestliže se někdo směje, je naděje, že se jeho radostí nakazíme. Navíc nás empatie zbavuje pokušení egoismu. Empatie je jedna ze schopností, jimiž nás obdařila příroda, abychom byli citlivější, a tudíž mohli být inteligentněji a ušlechtileji šťastni.

Štěstí na talíři 

Jezte s plným uvědoměním. Podle Andrého je mnoho způsobů, jak při jídle pociťovat pohodu: je to prostá radost z jídla, když máme hlad, z degustace delikátní pochoutky či ze sdílení pokrmu s jinými lidmi.

Vychutnání dechu 

Dýchejte. Náš dech nás provází při všech činnostech, zpomaluje se či zrychluje. Uvědomujte si svůj dech, když potkáváte krásu, jemnost, ušlechtilost. Tak lépe vychutnáte své emoce.

Síla pozitivního myšlení 

Přemýšlejte o pozitivních věcech. Když se v našem životě stane něco negativního, když neuspějeme, nečiní nám žádný problém o tom stále uvažovat a obracet problém ze všech stran, litovat, že jsme neučinili to či ono. V případě úspěchu však přecházíme rychle k další věci a nedáme si na čas, abychom rozvažovali o tom, co dobře fungovalo.

Meditujte

Meditace, jóga, všechny prostředky jsou dobré k tomu, abychom se chvíli mohli soustředit jen na sebe samé, přijmout se takoví, jací jsme, aniž bychom se odsuzovali. Plné uvědomění sebe sama posiluje pozitivní pocity z příjemných okamžiků dne.