V létě 2014 více než 17 miliónů lidí nahrálo na facebook svá „kbelíková videa", včetně mnoha celebrit, a všichni vyzývali k finanční podpoře výzkumu amyotrofické laterální sklerózy (ALS), což je onemocnění mozku způsobující degeneraci a ztrátu buněk centrální nervové soustavy, které ovládají vůlí ovlivnitelné svalové pohyby.

Pacient s touto nemocí po čase znehybní při zachování psychických a mentálních schopností. Přičemž příčiny onemocnění nejsou dosud zcela známy.

Výzvy zhlédlo zhruba 440 miliónů lidí po celém světě a díky získaným penězům byl podpořen i výzkum, ve kterém se vědcům podařilo identifikovat nový gen spojený s tímto onemocněním – NEK1.

Výsledky výzkumu byly publikovány v odborném časopise Nature Genetics a jde o dosud největší studii k dědičné ALS. To, že se podařilo rozpoznat vliv genu NEK1 na ALS, umožní nyní vědcům vyvinout vhodný způsob genové terapie.

Ačkoliv pouze u 10 procent pacientů s ALS jde o dědičnou formu, výzkumníci věří, že genetické faktory stojí za mnohem větším procentem případů.

„Kbelíková kampaň" vynesla od lidí, kteří se polévali vodou a vkládali svá videa na sociální sítě, 115 miliónů dolarů (více než 2,8 miliardy korun). Tuto výzvu sice někteří kritizovali jako hloupost, ale dokázala získat finanční prostředky pro šest vědeckých projektů.